Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSBE614 Türkiye İklimi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Türkiye´nin iklim koşulları ve Türkiye´de bitki örtüsünün coğrafi dağılışı hakkında bilgiler vermek amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şahin, Cemalettin, 2011, Türkiye Fiziki Coğrafyası, Gündüz Yayıncılık, ISBN:978-975-6859-32-6 Atalay, İbrahim, 1994, Türkiye Vejetasyon Coğrafyası, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İklim ve Bitki örtüsü ile ilgili temel kavramların Türkiye örneği üzerinde öğretilmesi ve aralarındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 70 1
3 Bütünleme Sınavı 1 30 1
2 Final Sınavı 10 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye´nin iklimini etkileyen faktörler
2 Küresel Faktörler, Bölgesel ve Yerel Faktörler
3 Türkiye´de İklim elemanları
4 Sıcaklık, Nem ve Yağış koşulları, Basınç ve Rüzgarlar
5 Türkiye İkliminin genel özellikleri
6 Türkiye´de iklim Tüplerinin Dağılışı
7 Karadeniz İklimi, Akdeniz İklimi, Karasal İklim
8 Karadeniz İklimi, Akdeniz İklimi, Karasal İklim
9 Türkiye´nin Doğal Bitki Örtüsünün Dağılışı
10 Doğal Bitki Örtüsünü Etkileyen Faktörler
11 İklim ve Toprak Faktörü
12 Topoğrafya Faktörü
13 Biyotik Faktörler
14 Türkiye´nin Doğal Bitki Örtüsü
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
127248 1207645 İklimi etkileyen faktörleri tanımlar
127249 1208346 İklim koşullarını açıklar
127250 1181114 İklim tiplerini sınıflandırır
127251 1182527 Doğal bitki örtüsünü etkileyen faktörleri tanımlar
127252 1184003 Doğal bitki örtüsünü açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68027 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 68028 Sosyal Bilgiler eğitimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
3 68029 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4 68030 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme; uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.
5 68031 Sosyal Bilgiler alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
6 68032 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7 68033 Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.
8 68034 Sosyal Bilgiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
9 68035 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
10 68036 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 68037 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
12 68038 Sosyal bilgiler öğretimi alanında yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
13 68039 Sosyal bilgiler alanına ilişkin öğretim becerilerini geliştirebilme.
14 68040 En az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.