Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSBE624 Türkiye'nin Fiziki Coğrafyasının Temelleri 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Yaşadığımız ülkenin doğal kaynaklarını tanımak ve onlardan en verimli biçimde yararlanma yollarını öğrenmek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Ali YİĞİT,2007, Türkiye´nin Doğal Özellikleri ve Bölgeleri, Fotokopi ile çoğaltılmış Ders Notları (45 sayfa) 2)ERİNÇ, S. 1973, Türkiye: İnsan ve Ortam, İ.Ü. COĞR. ENST. DERG;18-19, s.1-33, İstanbul 3)ÖZGÜR, M. 2000, Türkiye Coğrafyası, Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara 4)ŞAHİN, C. 2004, Türkiye Fiziki Coğrafyası, Gündüz Eğitim ve yay., Ankara 5)ATALAY İ. 1989, Türkiye Coğrafyası, Yeniçağ Basın-Yayın Sanayi ve Tic.Ltd.şti.,Ankara 6)ERİNÇ, S. 1957, Türkiye´de Akarsu Rejimlerine Toplu Bakış, TÜRK COĞR. DERG;17, s.93-118, İstanbul 7)ERİNÇ, S. 1965, Türkiye´de Toprak Çalışmaları ve Türkiye Toprak Coğrafyasının Ana Çizgileri, İ.Ü. COĞR. ENST. DERG;15, s.1-39,İstanbul 8)ERİNÇ, S. 1993, Türkiye Fiziki Coğrafyasının Ana Çizgileri, İ.Ü. DBCE BÜLTEN;10, s.1-10, İstanbul 9)DARKOT B.1973, Türkiye Coğrafyası, Kanaat yay. İstanbul 10)İZBIRAK R.,1976,Geography of Turkey,Basın ve Yayın Genel Md. yay.,Ankara 11)BRICE W.C. (Ed.),The Environmental History of the Near and Middle East since the Last Ice Age,1978,London 12)HÜTTEROTH W.-D.1982, Türkei, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 13)İZBIRAK R. 1984, Türkiye, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 14)LOUIS H.1985, Landeskunde der Türkei, Geographische Zeitschrift. Beihefte; Steiner Verlag; Wiesbaden 15)SARAÇOĞLU H.,"Türkiye Coğrafyası Üzerine Etüdler: II; Bitki Örtüsü Akarsular ve Göller",MEB Öğretmen Kitapları Dizisi:177,1990,İstanbul 16)KOÇMAN, A. 1993, Türkiye İklimi, Ege Üniv. Edb. Fak. Yay. No:72, İzmir 17)ÖZEY, R. 2002, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Aktif Yayınevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye'nin morfografik ve tektonik yapısı, yeryüzü şekilleri, hidrografyası, toprakları ve doğal bitki örtüsü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 70 1
3 Bütünleme Sınavı 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye´nin Jeolojik Özellikleri
2 Türkiye´nin Jeomorfolojik Özellikleri
3 Türkiye´nin Topografik Özellikleri
4 Türkiye´nin İklimini Etkileyen Faktörler
5 Türkiye´nin İklim Elemanları ve İklim Tipleri
6 Türkiye´nin Hidrografik Özellikleri
7 Türkiye´nin Yerüstü Suları
8 Türkiye´nin Yeraltı Suları ve Kaynakları
9 Türkiye´de Toprak Oluşumunu Etkileyen Faktörler ve Toprak Tipleri
10 Türkiye´nin Bitki Örtüsünü Etkileyen Faktörler
11 Türkiye´de Fitocoğrafya Bölgeleri ve Bitki Formasyonları
12 Türkiye´de Doğal Hayvan Toplulukları
13 Türkiye´de Doğal Afetler
14 Afet Türleri, Yer Kökenli ve Atmosfer Kökenli Afetler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
127787 1200255 Türkiye´de yeryüzü şekillerinin doğal ve kültürel hayata katkılarını bilir
127788 1205953 Türkiye´de iklimin doğal ve kültürel hayata etkilerini ayır eder
127789 1209364 Türkiye´nin su potansiyeli ve sulardan yararlanma yolların analiz eder
127790 1189593 Türkiye´nin toprak potansiyeli ve araziden yararlanma yolların analiz eder
127791 1190636 Türkiye´nin doğal bitki örtüsü ve orman varlığının önemi açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68027 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 68028 Sosyal Bilgiler eğitimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
3 68029 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4 68030 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme; uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.
5 68031 Sosyal Bilgiler alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
6 68032 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7 68033 Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.
8 68034 Sosyal Bilgiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
9 68035 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
10 68036 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 68037 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
12 68038 Sosyal bilgiler öğretimi alanında yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
13 68039 Sosyal bilgiler alanına ilişkin öğretim becerilerini geliştirebilme.
14 68040 En az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.