Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSBE628 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

20. yüzyılda Avrupa´da yaşanan gelişmelerin öğretilmesi ve değerlendirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Önder Duman

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Oral SANDER, Siyasi Tarih 1918-1994, Ankara: İmge Yay., 1994. Fahir ARMAOĞLU, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Cilt 1 ve 2, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 1993. Rifat Uçarol, Siyasi Tarih 1789-2001, Der Yayınları, 7. Baskı, 2008. Eric HOBSBAWM, Kısa 20. yüzyıl 1914-1991 Aşırılılıklar Çağı, İstanbul: Sarmal Yay. Ekim 1996. Peter Hopkirk, İstanbul’un Doğusunda Bitmeyen Oyun, İstanbul: Sabah Yay., 1995..

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

20. yüzyıl´da Avrupa´da yaşanan gelişmeler, savaşlar ve önemli olaylar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
54 Ev Ödevi 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 7 98
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
24 Seminer 8 3 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 20. Yüzyıl Başında Siyasi Durum
2 I. Dünya Savaşı
3 1917 Rus Devrimi ve SSCB
4 Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı
5 Genel Hatlarıyla İki Dünya Savaşı Arası Dönem (1919-1939)
6 İtalya’da Faşizm, Almanya'da Nazizm’in İktidara Gelişi
7 II. Dünya Savaşı
8 II. Dünya Savaşı’nın Ardından Avrupa’nın Yeniden İnşası
9 Soğuk Savaş Dönemi: Özellikleri ve Yapısı
10 Uluslararası Konjonktürdeki Gelişmeler ve Çok Merkezlilik
11 Soğuk Savaş Dönemindeki Çatışma Alanları
12 Soğuk Savaş’ın Son Bulmasında Etkili Olan Faktörler
13 Soğuk Savaş Sonrası Dönemin Temel Özellikleri ve Önemli Olayların Analizi
14 Avrupa Birliği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
86130 1180685 20. yüzyıl başlarında Avrupa’daki siyasi durumu kavrar
86131 1181012 I. Dünya Savaşı ve sonuçlarını analiz eder
86132 1195188 II. Dünya Savaşı ve sonuçlarını analiz eder
86133 1186299 İki Dünya Savaşını karşılaştırır
86134 1191136 Soğuk Savaş dönemini ve iki kutuplu dünyadaki gelişmeleri değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68027 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 68028 Sosyal Bilgiler eğitimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
3 68029 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4 68030 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme; uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.
5 68031 Sosyal Bilgiler alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
6 68032 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7 68033 Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.
8 68034 Sosyal Bilgiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
9 68035 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
10 68036 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 68037 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
12 68038 Sosyal bilgiler öğretimi alanında yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
13 68039 Sosyal bilgiler alanına ilişkin öğretim becerilerini geliştirebilme.
14 68040 En az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.