Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSBE602 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Nitel araştırmanın kuramsal yapısını, araştırma sürecinin aşamalarını, ilkelerini öğrenme, nitel araştırma yöntemleri kullanılarak yapılmış araştırmaları kritik etme ve bir konuda nitel araştırma projesi geliştirme yeterliği kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr Alper Kesten

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık: Ankara. 2. Punch, F. K. (2005). Sosyal araştırmalara giriş. Siyasal Kitabevi: Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Nitel araştırma anlayışı, nitel araştırmalarda örneklem, veri toplanması (görüşme, gözlem, doküman analizi), veri analizi ve raporlaştırma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 80
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 20
1 Ara Sınav 1 20 1
17 Alan Çalışması 2 30 1
21 Rapor Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 25 25
17 Alan Çalışması 2 15 30
21 Rapor Sunma 1 75 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve ders içeriğinin açıklanması
2 Nitel araştırmaların kuramsal temelleri, Nitel araştırmaların temel özellikleri
3 Nitel Araştırma Desenleri
4 Nitel Araştırma Süreci
5 Nitel Araştırmada Örneklem
6 Nitel Araştırmada Gözlem
7 Nitel Araştırmada Görüşme
8 Nitel Araştırmada Doküman İncelemesi
9 Mecazlar Yoluyla Nitel Veri Toplama
10 Ara sınav
11 Nitel Veri Analizi
12 Nitel Araştırmada Geçerlik Güvenirlik
13 Sunum 1
14 Sunum 2
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
106531 1183206 Nitel bir araştırma yapma becerisini kazanır.
106532 1194200 Nitel araştırmanın temel kavramlarını ve araştırmalarda nasıl kullanılacağını kavrar.
106533 1196079 Nitel araştırma anlayışının felsefi, eğitsel ve tarihsel temellerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68027 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 68028 Sosyal Bilgiler eğitimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
3 68029 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4 68030 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme; uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.
5 68031 Sosyal Bilgiler alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
6 68032 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7 68033 Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.
8 68034 Sosyal Bilgiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
9 68035 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
10 68036 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 68037 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
12 68038 Sosyal bilgiler öğretimi alanında yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
13 68039 Sosyal bilgiler alanına ilişkin öğretim becerilerini geliştirebilme.
14 68040 En az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.