Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSBE632 Öğrenme Stillerine Dayalı Sosyal Bilgiler Öğretimi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Amaç öğrencinin uzak ya da yakın geçmişteki çevresini gözlemleyerek bilgiye dönüştürdüğü verilerle bu derste edindiklerini ilişkilendirecek, böylelikle yeni bazı beceri ve değerlere ulaşacaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1]MEB (2005). 4-5. sınıflar Sosyal Bilgiler Programı. [2]MEB (2005). 6-7. sınıflar Sosyal Bilgiler Programı. [2]Özdemir Orhan, (2008), Eleştirel Düşünme, KRİTER BASIM YAYIN DAĞITIM [3]Özözer Yekta, (2008), Ne Parlak Fikir Yaratıcı Düşünme Yöntemleri, Sistem Yayıncılık [4] Öztürk, Cemil, (2009). Sosyal Bilgiler öğretimi, Ankara Pegem [5]TAy BAyram ve Öcal, Adem (2008). Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi, Anakara: Pegem Kalaycı Nurdan ( 2001), Sosyal Bilgilerde Problem Çözme ve Uygulamalar, Gazi Kitapevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eleştirel, Yaratıcı düşünme, İletişim, Araştırma, Problem çözme, Karar verme becerisi, Zaman ve kronolojiyi algılama becerisi, Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi, Girişimcilik becerisi, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi, Empati becerisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 70 1
3 Bütünleme Sınavı 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve ders içeriğinin tanıtımı
2 Beceri eğitiminin önemi ve programdaki yeri; eleştirel düşünme becerisi
3 Yaratıcı düşünme becerisi
4 İletişim becerisi ve Girişimcilik becerisi
5 Araştırma becerisi
6 Problem çözme becerisi
7 Vize
8 Karar verme becerisi
9 Zaman ve kronolojiyi algılama becerisi
10 Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi
11 Tablo, Diyagram ve Grafik Okuma Becerileri ve kanıt kullanma becerisi
12 Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi
13 Empati becerisi ve sosyal katılım
14 Mekanı algılama becerisi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1197009 Öğrenci beceri eğitiminin farkına varır.
2 1197521 Eleştirel düşünme becerilerini kazandıracak etkinlikler tasarlar.
3 1210698 Yaratıcı düşünme becerilerini kazandıracak etkinlikler tasarlar.
4 1217590 Problem çözme ve karar verme becerilerini kazandıracak etkinlikler tasarlar.
5 1219655 Empati ve iletişim becerilerini kazandıracak etkinlikler tasarlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68027 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 68028 Sosyal Bilgiler eğitimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
3 68029 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4 68030 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme; uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.
5 68031 Sosyal Bilgiler alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
6 68032 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7 68033 Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.
8 68034 Sosyal Bilgiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
9 68035 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
10 68036 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 68037 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
12 68038 Sosyal bilgiler öğretimi alanında yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
13 68039 Sosyal bilgiler alanına ilişkin öğretim becerilerini geliştirebilme.
14 68040 En az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.