Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 2 4 0

Dersin Amacı

Bu derste, tez alanı, alana ilişkin temel literatür ve bilimsel etik kurallarına ilişkin eğitim verilmesinin yanı sıra, öğrencilere analitik ve eleştirel düşünme yeteneği ve çalışma disiplini kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Seçilen tez konusuna ilişkin literatür araştırması yapılmaktadır.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında tez konusunun seçilmesi, tez alanıyla ilgili temel literatürün incelenmesi ve tez konusunun yöntemine ilişkin temel araştırmaların yapılması konularında öğrencilere rehberlik edilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
22 Proje Hazırlama 1 100 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tez alanıyla ilgili temel konuların analizi.
2 Tez alanıyla ilgili temel literatürün analizi.
3 Bilimsel yazı hazırlama ve sunma tekniklerinin incelenmesi.
4 Bilimsel etik kuralların gözden geçirilmesi.
5 Tez alanının belirlenmesi.
6 Tez konusunun seçilmesi.
7 Tez konusunun yöntem ve materyalleriyle ilgili temel araştırmaların yapılması.
8 Tez konusunun yöntem ve materyalleriyle ilgili temel araştırmaların yapılması.
9 Tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması.
10 Tez çalışmasının uygulama aşamalarının izlenmesi.
11 Tez çalışmasının uygulama aşamalarının izlenmesi.
12 Tez çalışmasının uygulama aşamalarının izlenmesi.
13 Tez çalışmasının uygulama aşamalarının izlenmesi.
14 Tez raporunun analizi ve sunumu.
15 -
16 -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125452 1415114 Tez alanıyla ilgili temel literatürü analiz edebilme.
125453 1427459 Tez konusunun yöntemine ilişkin temel araştırmaları yapabilme.
125454 1431488 Tez çalışmasının bilimsel temellerini oluşturabilme.
125455 1431563 Bilimsel yazı hazırlama ve sunma tekniklerini uygulayabilme.
125456 1432838 Tez çalışmasını raporlaştırabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75759 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 75760 Sosyal Bilgiler eğitimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
3 75761 Sosyal Bilgiler eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4 75762 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilme; uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirebilme.
5 75763 Sosyal Bilgiler alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
6 75764 Sosyal Bilgiler eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
7 75765 Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme.
8 75766 Sosyal Bilgiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
9 75767 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
10 75768 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
11 75769 Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
12 75770 Sosyal bilgiler öğretimi alanında yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.
13 75771 Sosyal bilgiler alanına ilişkin öğretim becerilerini geliştirebilme.
14 75772 En az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.