Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RPD708 Danışman Tutum ve Davranışları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Çeşitli Danışma Yaklaşımların Ait Danışman Tutum ve Davranışlarıyla ilgili bilgi ve beceri kazanmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Yaşar BARUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Acar, N.V.(2003).Terapatik İletişim,Nobel Yayınevi Akkoyun, F.(1994).Psikolojik Yardım Becerileri, MEB Yayınları Corey, G. (2008).Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları (T.Ergene,Çeviren). Ankara: Mentis Yayıncılık Hackney, H. Cormier, S. (2008). Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri:Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı(T.Ergene, S, Aydemir Sevim Çev.). Ankara: Mentis Yayıncılık. Tan,H. (1989).Psikolojik Yardım İlişkileri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Psikolojik Danışma Yaklaşımlarına (Psikanalist, Davranışçı, Akılcı Duygusal Yaklaşım, Gestalt, Birey Merkezli, Bilişsel) göre danışman tutum ve davranışları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
6 Uygulama/Pratik 1 100 1
36 Rapor 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 5 5 25
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 3 15
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
34 Okuma 5 3 15
36 Rapor 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikolojik Danışma İlişkisinde Danışman tutumunun rolü
2 Psikanalitik danışma yaklaşımında danışman tutumları
3 Psikolojik Danışma İlişkisinde Danışman tutumunun rolü Psikanalitik danışma yaklaşımında danışman tutumları Davranışçı danışma yaklaşımında danışman tutumları
4 Akılcı Duygusal Yaklaşımda danışman tutumları
5 Gestalt terapisinde Danışman tutumları
6 Birey Merkezli terapide danışman tutumları
7 Bilişsel terapide danışman tutumları
8 postmodern yaklaşımlarda danışman tutumları
9 uygulama-süpervizyon
10 uygulama-süpervizyon
11 uygulama-süpervizyon
12 uygulama-süpervizyon
13 uygulama-süpervizyon
14 uygulama-süpervizyon
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1404203 Çeşitli Danışma Yaklaşımların Ait Danışman Tutum ve Davranışlarıyla ilgili bilgi edinir.
2 1387158 Çeşitli Danışma Yaklaşımlarına ait danışman tutum ve davranışlarını sergiler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75575 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
2 75576 Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
3 75577 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 75597 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
5 75581 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
6 75596 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
7 75580 Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
8 75579 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
9 75578 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
10 75583 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
11 75582 Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
12 75588 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
13 75587 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
14 75586 Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 75585 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
16 75584 Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
17 75595 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.
18 75594 ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
19 75593 Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
20 75592 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
21 75591 Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
22 75590 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
23 75589 Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
2 4 5 4 3 5 3 4 5 4 2 4 5 3 4 2 2 5 3 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek