Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RPD708 Danışman Tutum ve Davranışları 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Çeşitli Danışma Yaklaşımların Ait Danışman Tutum ve Davranışlarıyla ilgili bilgi ve beceri kazanmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Kurtman Ersanlı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Acar, N.V.(2003).Terapatik İletişim,Nobel Yayınevi Akkoyun, F.(1994).Psikolojik Yardım Becerileri, MEB Yayınları Corey, G. (2008).Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları (T.Ergene,Çeviren). Ankara: Mentis Yayıncılık Hackney, H. Cormier, S. (2008). Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri:Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı(T.Ergene, S, Aydemir Sevim Çev.). Ankara: Mentis Yayıncılık. Tan,H. (1989).Psikolojik Yardım İlişkileri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Psikolojik Danışma Yaklaşımlarına (Psikanalist, Davranışçı, Akılcı Duygusal Yaklaşım, Gestalt, Birey Merkezli, Bilişsel) göre danışman tutum ve davranışları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
6 Uygulama/Pratik 1 100 1
36 Rapor 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 5 2 10
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 3 15
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
34 Okuma 5 3 15
36 Rapor 1 28 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikolojik Danışma İlişkisinde Danışman tutumunun rolü
2 Psikanalitik danışma yaklaşımında danışman tutumları
3 Psikolojik Danışma İlişkisinde Danışman tutumunun rolü Psikanalitik danışma yaklaşımında danışman tutumları Davranışçı danışma yaklaşımında danışman tutumları
4 Akılcı Duygusal Yaklaşımda danışman tutumları
5 Gestalt terapisinde Danışman tutumları
6 Birey Merkezli terapide danışman tutumları
7 Bilişsel terapide danışman tutumları
8 postmodern yaklaşımlarda danışman tutumları
9 uygulama-süpervizyon
10 uygulama-süpervizyon
11 uygulama-süpervizyon
12 uygulama-süpervizyon
13 uygulama-süpervizyon
14 uygulama-süpervizyon
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1176341 Çeşitli Danışma Yaklaşımların Ait Danışman Tutum ve Davranışlarıyla ilgili bilgi edinir.
2 1158338 Çeşitli Danışma Yaklaşımlarına ait danışman tutum ve davranışlarını sergiler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67843 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
2 67844 Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
3 67845 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 67865 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
5 67849 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
6 67864 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
7 67848 Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
8 67847 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
9 67846 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
10 67851 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
11 67850 Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
12 67856 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
13 67855 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
14 67854 Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67853 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
16 67852 Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
17 67863 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.
18 67862 ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
19 67861 Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
20 67860 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
21 67859 Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
22 67858 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
23 67857 Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
2 4 5 4 3 5 3 4 5 4 2 4 5 3 4 2 2 5 3 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek