Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RPD709 Özürlülerle Psikolojik Danışma 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Öğrencilerin özel eğitim ile ilgili temel kavramlar, özür türlerinin sınıflandırılması ve özel gereksinimli bireylerin eğitimleri konularında bilgi sahibi olmalarını ve özel eğitim alanında sürdürülen rehberlik ve psikolojik danışmanlık uygulamaları hakkında yeterli olmalarını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Hatice KUMCAĞIZ

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ataman, A. (2003). Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş. Ankara: Gündüz eğitim yayıncılık. Barut, Y.; Vural,M.(2011). Özel Eğitim. Ankara: Lisans Yayıncılık. Kırcaali-İftar, G. (1998). "Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim." Özel Eğitim: İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Diken, H. İ.(2008). Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara : Pegem Akademi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Öğrencilerin özel eğitim ile ilgili temel kavramlar, özür gruplarının sınıflandırılması, özel gereksinimli bireylerin eğitimleri ve ailelere danımanlık hizmetleri, özel eğitim alanında sürdürülen rehberlik ve psikolojik danışmanlık uygulamalarını içerir .

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
23 Proje Sunma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 5 2 10
24 Seminer 3 6 18
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 11 2 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Özel Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar
2 Engelliliğe sebep olan etkenler ve engelli bireylerin kişilik uyum ve sorunları,
3 Engellileri sınıflama, teşhis araçları ve teşhis yöntemleri,
4 Engelli bireylerin kendilerini tanımalarına yardımcı olmak üzere kullanılabilecek test ve test dışı teknikler
5 Engelli bireylerin kanuni hakları ve çeşitli iş alanlarındaki imkanları
6 Engelli bireylerin kanuni hakları ve çeşitli iş alanlarındaki imkanları
7 Engellilere özgü bireysel eğitim programı geliştirme
8 Ara Sınav
9 Engellilere yönelik bireysel psikolojik danışma uygulamaları
10 Engellilere yönelik grupla psikolojik danışma uygulamaları
11 Engellilere yönelik grupla psikolojik danışma uygulamaları
12 Engelli ailelerine yönelik bilgi verici danışmanlık uygulamaları
13 Engelli ailelerine yönelik bilgi verici danışmanlık uygulamaları
14 Engelli ailelerine yönelik bilgi verici danışmanlık uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1197263 Özel eğitim ile ilgili temel kavram ve ilkeleri bilir
2 1202871 Özel eğitimle ilgili bilgi kaynaklarını kullanır,
3 1202993 Engel gruplarını ve gereksinimlerini tanır,
4 1204720 Engel grupları ile ilgili etkinlikleri düzenleyerek uygulayabilir,
5 1205116 Özel eğitim ve psikolojik danışma ilişkini kavrar,
6 1179668 Özel gereksinimi olan çocukları olan ailelerin ihtiyaçlarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67843 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
2 67844 Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
3 67845 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 67865 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
5 67849 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
6 67864 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
7 67848 Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
8 67847 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
9 67846 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
10 67851 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
11 67850 Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
12 67856 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
13 67855 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
14 67854 Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67853 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
16 67852 Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
17 67863 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.
18 67862 ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
19 67861 Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
20 67860 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
21 67859 Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
22 67858 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
23 67857 Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4
2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4
3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3
4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3
5 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
6 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek