Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RPD711 Risk Grup. Birey. Yönelik Psik. Dan. 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Süpervizyon altında temel psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak bireyle psikolojik danışma yapma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Hatice Kumcağız

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Psikolojik Yardım İlişkileri. Hasan Tan, Milli Eğitim Yayınevi. 2. Terapötik İletişim. Nilüfer Voltan-Acar, U S-A Yayıncılık. 3. Psikolojik Danışmaya Giriş. Gerard Egan, Çev: Akkoyun, F. ve diğerleri, Form Ofset. 4. Yardım Becerileri Temel Eğitim Programı. Steven J. Danish, Anthony R. D’Augelli, Allen L. Hauer. Çev: Akkoyun, F., Form Ofset, Ankara. 5. Psikolojik Danışma ve Psikoterapide Kuramlar. T. Fikret Karahan, Mehmet E. Sardoğan, Deniz Kültür. 6. İletişim Çatışmaları ve Empati. Üstün Dökmen, Sistem Yayıncılık. 7. Irvin D. Yalom: a. Bağışlanan Terapi b. Aşkın Celladı c. Annem ve Hayatın Anlamı d. Hergün Biraz Daha Yakın e. Divan

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Bireysel psikolojik danışma sürecini planlayabilme ve başlatabilme becerisini kazandırabilme 2. Bireysel psikolojik danışma sürecini sürdürebilme ve sonlandırabilme becerisini kazandırabilme 3. Bireysel psikolojik danışma sürecinde, temel psikolojik danışma tekniklerini başarılı bir şekilde uygulayabilme becerisini kazandırabilme 4. Bireysel psikolojik danışma sürecinde karşılaşılan duygusal sorunlara yönelik yardım verebilme becerisini kazandırabilme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 4 40 1
2 Final Sınavı 1 50 1
36 Rapor 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 6 15 90
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Terapötik becerilerin ve terapötik koşulların incelenmesi ve uygulama
2 Terapötik becerilerin ve terapötik koşulların incelenmesi ve uygulama
3 Psikolojik danışmada yedme tekniklerinin incelenmesi ve uygulama
4 Psikolojik danışmada yedme tekniklerinin incelenmesi ve uygulama
5 Bireysel psikolojik danışma oturumlarının başlatılması ve terapötik sürecin planlanması
6 Duygusal sorunlara müdahele yaklaşımları ve uygulama
7 Psikolojik danışma tekniklerinin sınıf içinde uygulanması ve değerlendirme
8 Psikolojik danışma tekniklerinin sınıf içinde uygulanması ve değerlendirme
9 Öğrencilerin bireysel psikolojik danışma oturum kayıtlarının incelenmesi ve değerlendirme
10 Öğrencilerin bireysel psikolojik danışma oturum kayıtlarının incelenmesi ve değerlendirme
11 Arasınav
12 Öğrencilerin bireysel psikolojik danışma oturum kayıtlarının incelenmesi ve değerlendirme
13 Öğrencilerin bireysel psikolojik danışma oturum kayıtlarının incelenmesi ve değerlendirme
14 Öğrencilerin bireysel psikolojik danışma oturum kayıtlarının incelenmesi ve değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1413158 Risk grubundaki bireyleri tanıma
2 1414634 Risk grubundaki bireyler için uygun müdahale yöntemleri belirleyebilme
3 1416281 Risk grubundaki bireyler için uygun müdahale yöntemleri uygulayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75575 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
2 75576 Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
3 75577 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 75597 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
5 75581 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
6 75596 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
7 75580 Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
8 75579 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
9 75578 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
10 75583 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
11 75582 Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
12 75588 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
13 75587 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
14 75586 Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 75585 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
16 75584 Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
17 75595 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.
18 75594 ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
19 75593 Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
20 75592 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
21 75591 Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
22 75590 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
23 75589 Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4
3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek