Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RPD703 Gruplarda Beceri Eğt.Prog.Gel. ve Uyg. 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Grup etkinliklerinin amacı bu etkinlikleri yürütmek için gerekli beceriler, tüm eğitim kademelerinde, farklı yaş gruplarındaki öğrenciler için kişisel, sosyal ve eğitsel alanda uygulanabilecek grup rehberliği etkinliklerini geliştirme ve sürdürme amacıyla grup rehberliğinde kullanılacak başlıca tekniklerin kazanılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kurtman Ersanlı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

“Örnek Grup Rehberliği Ekinlikleri” Serdar Erkan, Ankara, 1995 “Grup Rehberliği El Kitabı” Yıldız Kuzgun, Ankara, 1997 “Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları” (Ed) Serdar Erkan, Ankara,2009. “Örnek Grup Rehberliği programları” (Ed) Adnan Kulaksızoğlu, Nobel Yayınları,2004

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Grup rehberliğinin amaç ve ilkeleri, grup rehberliğinde kullanılan başlıca teknikler, farklı öğretim kademelerindeki öğrencilere yönelik grup rehberlik etkinliği geliştirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
6 Uygulama/Pratik 1 100 1
36 Rapor 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 6 3 18
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Grup rehberliğinin amaçları
2 Grup rehberliğinin ilkeleri
3 Grup rehberliğinde kullanılan başlıca teknikler
4 Kişisel, mesleki ve eğitsel Rehberlik etkinlikleri
5 Kişisel, mesleki ve eğitsel Rehberlik hizmetleri için Grup Rehberliği Planlanması
6 farklı öğretim kademeleri için Kişisel, mesleki ve eğitsel Rehberlik etkinliklerinin hazırlanması
7 uygulama-süpervizyon
8 uygulama-süpervizyon
9 uygulama-süpervizyon
10 uygulama-süpervizyon
11 uygulama-süpervizyon
12 uygulama-süpervizyon
13 uygulama-süpervizyon
14 uygulama-süpervizyon
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
103798 1210565 Grup rehberliğinin amaç ve ilkelerini bilir.
103799 1210602 Grup rehberliğinde kullanılan başlıca teknikleri bilir.
103800 1210614 Farklı hedef kitlelere ve farklı ihtiyaçlara yönelik grup rehberlik etkinliği geliştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67843 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
2 67844 Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
3 67845 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 67865 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
5 67849 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
6 67864 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
7 67848 Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
8 67847 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
9 67846 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
10 67851 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
11 67850 Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
12 67856 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
13 67855 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
14 67854 Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67853 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
16 67852 Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
17 67863 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.
18 67862 ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
19 67861 Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
20 67860 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
21 67859 Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
22 67858 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
23 67857 Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.