Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2501016432010 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Psikolojik danışma kuramlarının; a. İnsan görüşü b. Psikopatoloji görüşü c. Kullanılan psikolojik danışma teknikleri d. Psikolojik sorunlar karşısında en uygun psikolojik danışma kuramını seçerek uygulayabilme, Konularında bilgi ve beceri kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kurtman Ersanlı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kaynaklar 1. Psikanaliz ve Sonrası. Engin Geçtan. Remzi Kitabevi. 2. Varoluş ve Psikiyatri. Engin Geçtan, Remzi Kitabevi. 3. Kişisel Özgürlüğün Psikolojisi. William Glasser. Çev: Müge İzmirli, Hayat Yayınları. 4. Gestalt Terapisi İçimizdeki Çocuk-I. Perls., Hefferline., Goodman., Çev: Nevzat Erkmen. Söz Yayınları. İstanbul. 5. Gestalt Terapisi İçimizdeki Çocuk-II. Fritz S. Perls., Ralph Hefferline., Paul Goodman., Çev: Nevzat Erkmen. Söz Yayınları. İstanbul. 6. Gestalt Terapi. Füsun Akkoyun, Nobel Yayınevi. 7. Kazanmak İçin Doğarız. James & Jongevard. Çev: Tülin Şenruh, İnkilap Yayınevi, İstanbul. 8. Ne Kadar Farkındayım? Gestalt Terapi. Nilüfer Voltan-Acar. Babil Yayınevi. 9. Transaksiyonel Analize Giriş. Füsun Akkoyun. 72 TDFO Ltd.Şti. Ankara. 10. Bilişsel Davranışçı Terapiler. Ed: Işık Savaşır, Gonca Boyacıoğlu, Elif Kabakçı. Türk Psikologlar Derneği Yayınları. 11. Bilişsel Terapi Temel İlkeler ve Ötesi. Judith S. Beck. Çev: Nesrin Hisli Şahin. Türk Psikologlar Derneği Yayınları. 12. Bilişsel Terapi ve Uygulamaları. Robert L. Leahy. Çev: Hasan Hacak, Muhittin Macit, Ferruh Özpilavcı. Litera Yayıncılık. İstanbul. 13. Psikanaliz ve Psikoterapi. M. Orhan Öztürk.Sevinç Matbaası. Ankara. 14. Varoluşçu Psikoterapi. Irvin Yalom. Kabalcı Yayınevi. 15. İnsanın Anlam Arayışı. Victor E. Frankl. Öteki Yayınevi. 16. Duyulmayan Anlam Çığlığı. Victor E. Frankl. Öteki Yayınevi. 17. Düşünsel Duygulanımcı Davranış Terapisi İlkeleri. (RET). Ertuğrul Köroğlu. HYB Yayıncılık, Ankara. 18. Bütünleşmek ve Büyümek. Gestalt Terapi. Ceylan Daş. HYB Yayıncılık, Ankara. 19. Psikolojik Danışma ve Psikoterapide Kuramlar. T. Fikret Karahan, Mehmet E. Sardoğan, Deniz Kültür Yayınları/Samsun 20. Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları. Gerald Corey, Mentis Yayınları. 21. Bilişsel Terapi. Temel İlkeler ve Uygulama. M.Hakan Türkçapar. HYB Yayıncılık. 22. Rüyaların Yorumu, I-II. Sigmund Freud. Öteki Yayınevi. 23. Freud ve Psikanalizin Temel İlkeleri. İsmail Ersevim. Assos Yayınları, İstanbul. 24. Psikanaliz Nedir? Ian Craib. Çev: Ali Kılıçoğlu. Say Yayınları, İstanbul. 25. Cinsellik Üzerine. Sigmund Freud. Çev: Emre Kapkın. Payel Yayınları, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Psikolojik danışma kuramlarının psikopatoloji görüşlerini öğrenebilme ve psikolojik danışma tekniklerini etkili biçimde kullanabilme. 2. Bir psikolojik sorun karşısında en uygun psikolojik danışma kuramını; (teknikler ve psikopatoloji yaklaşımı açısından) seçerek etkili biçimde uygulayabilme. 3. Bireysel ve grup terapilerinde en uygun psikolojik danışma kuramını uygulayabilme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 7 98
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikanaliz ve psikanalitik yönelimli psikoterapiler 3
2 Psikanaliz ve psikanalitik yönelimli psikoterapiler 3
3 Davranışçı terapi 3
4 Davranışçı terapi 3
5 Birey merkezli terapi 3
6 Varoluşçu terapi 3
7 Gestalt terapi 3
8 Gerçeklik terapisi 3
9 Arasınav 3
10 Bilişsel terapi 3
11 Bilişsel terapi 3
12 Bilişsel terapi 3
13 Rasyonel emotif terapi 3
14 Psikolojik sorunlar karşısında Eklektik Yaklaşım 3

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
103611 1197536 Psikolojik danışma kuramlarının psikopatoloji görüşlerini öğrenebilme ve psikolojik danışma tekniklerini etkili biçimde kullanabilme.
103612 1203016 Bir psikolojik sorun karşısında en uygun psikolojik danışma kuramını; (teknikler ve psikopatoloji yaklaşımı açısından) seçerek etkili biçimde uygulayabilme.
103613 1187093 Bireysel ve grup terapilerinde en uygun psikolojik danışma kuramını uygulayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67870 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
2 67873 Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
3 67875 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 67887 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
5 67888 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
6 67885 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
7 67884 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
8 67878 Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
9 67871 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
10 67868 Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
11 67866 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
12 67869 Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
13 67867 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
14 67886 Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67883 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
16 67881 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 67882 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.
18 67880 ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
19 67879 Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
20 67877 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
21 67876 Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
22 67874 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
23 67872 Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.