Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2501016512010 Psikolojik Danışma Etiği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

PDR meslek etiği ile ilgili farkındalığın arttırılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Müge Yılmaz

Ön Koşul Dersleri

Bireysel ve grupla psikolojik danışma, İlke ve teknikler, PDR kuramları derslerini almış olmak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Psikologlar için pratik etik-Mentis yayınevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Etik kavramı, Etik türleri, PDR Etiği, Pratik yaşamda karşılaşılan etik problemler, APA etik yasaları, etik sorunlar karşısında karar verme, mesleki beceri, mesleki sınırlar, gizlilik ve kayıtların korunması, psikoterapi sürecinde özel konular ve etik, Klinik beceri, bilimsel araştırma ve etik, tehlikeli danışanlar ve etik.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etik Kavramı
2 Etik ve Ahlak/Etik türleri
3 PDR etiği
4 Aktif çalışan bir rehber öğretmen ile pratik yaşamda karşılaşılan etil problemlerin tartışılması
5 Apa etik yasaları
6 Etik sorunlar karşısında karar verme
7 Vize
8 Mesleki beceri ve etik
9 Mesleki sınırlar ve etik/ Aktif çalışan bir psikolojik danışman, psikolog veya psikiyatr ile sınırların tartışılması
10 Gizlilik ve kayıtların korunması
11 Tehlikeli danışanlar ve etik
12 Psikoterapi sürecinde özel konular ve etik
13 Klinik beceri
14 Bilimsel araştırma ve etik

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
118058 1189144 Meslek etiği kodlarını bilir.
118059 1189700 Meslek etiği ile ilgili farkındalık geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67870 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
2 67873 Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
3 67875 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 67887 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
5 67888 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
6 67885 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
7 67884 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
8 67878 Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
9 67871 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
10 67868 Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
11 67866 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
12 67869 Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
13 67867 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
14 67886 Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67883 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
16 67881 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 67882 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.
18 67880 ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
19 67879 Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
20 67877 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
21 67876 Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
22 67874 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
23 67872 Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.