Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RPD607 Patolojik Psikoloji 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı kişilik bozukluklarını, nevroz ve psikozların genel özelliklerini ve psikomotor bozuklukları öğretmektir: Aktiflik, algı, düşünme, bilinçlilik, uyum ve hafıza bozuklukları

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Canani Kaygusuz

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Öztürk O., Uluşahin A. (2008). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Nobel Tıp Kitabevi, I-II, Ankara 2- Köknel Ö.(1989). Psikiyatri. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 3- Doğan C. (1991). İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul. 4. DSM IV. Hekimler Birliği yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Mental Bozuklukların Sınıflandırılması, Davranışsal Bozuklukların Sınıflandırılması, Nevroz Ve Psikozların Nedenleri, Nevroz Ve Psikozların Çeşitleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
22 Proje Hazırlama 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 3 15 45
24 Seminer 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Normal ve anormal davranışlar
2 Normal ve anormal davranışlar
3 Anormallik ve kültür
4 Dissosyatif bozukluklar
5 Dissosyatif bozukluklar
6 Dissosyatif bozukluklar
7 Uyku bozuklukları
8 arasınav
9 Şizofreni ve delüzyon
10 Şizofreni ve delüzyon
11 Manik depresif bozuklukları
12 Manik depresif bozuklukları
13 Melenkoli
14 Genel değerlendirme ve tartışma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
16286 1230183 Nevroz ve psikoz tiplerini bilir
18440 1230182 Psikotik bozuklukları bilir
27111 1230184 Dissosyatif bozuklukları bilir
28385 1230185 Davranış bozukluklarını sınıflar
74961 1230187 Uyku bozukluklarını bilir
74963 1230186 Anormal ve normal davranışları ayırd eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67870 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
2 67873 Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
3 67875 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 67887 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
5 67888 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
6 67885 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
7 67884 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
8 67878 Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
9 67871 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
10 67868 Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
11 67866 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
12 67869 Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
13 67867 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
14 67886 Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67883 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
16 67881 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 67882 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.
18 67880 ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
19 67879 Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
20 67877 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
21 67876 Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
22 67874 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
23 67872 Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.