Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RPD606 Çocuklarda Uyum Sorunları ve Psikolojik Danışma 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında öğrencilerin çocuğu tanıma, savunma mekanizmaları, çocukları tanıma teknikleri, ruhsal sorunlar ve problem çözme becerileri, çocuklarda uyum ve davranış sorunlarının kaynaklarını tanıma amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Hatice Kumcağız

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Sargın, N. (2015) Çocuklarda Ruh Sağlığı. Özgür Yayınları. 2-Austin, V.L., Sciarra, D.T. (2015). Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar• Gladding, S.T. Psikolojik Danışma Kapsamlı Bir Meslek. Nobel Yayıncılık 3-Cüceloğlu D. (2006) İnsan Ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi 4-Çetinkaya, B. (2017). Çocuk ruh sağlığı, Ankara: pegem yayınevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çocuk ruh sağlığı ve çocukta görülebilecek sorunlar ve olası problemlere çözüm bulabilme yöntemleri tartışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 50 50
20 Rapor Hazırlama 1 50 50
21 Rapor Sunma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çocuk Psikolojisinin Konusu, Tarihçesi ve Önemi
2 Çocuk Psikolojisinin Konusu, Tarihçesi ve Önemi
3 Gelişimin Temel İlkeleri
4 Gelişimin Evreleri
5 Çocuklukta Uyum ve Davranış Bozuklukları
6 Çocuklukta Uyum ve Davranış Bozuklukları - Enürezis ve Enkoprezis
7 Hafta: Çocuklukta Uyum ve Davranış Bozuklukları - Parmak Emme ve Tırnak Yeme
8 Çocuklukta Uyum ve Davranış Bozuklukları - Yeme bozuklukları
9 ARA SINAV
10 Çocuklukta Uyum ve Davranış Bozuklukları - Yalan Söyleme 1
11 Çocuklukta Uyum ve Davranış Bozuklukları - Çalma-Hırsızlık
12 Çocuklukta Uyum ve Davranış Bozuklukları - Antisosyal davranışlar
13 Problemleri Çocuklara Yaklaşım Biçimleri
14 Problemleri Çocuklara Yaklaşım Biçimleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286651 Çocuk ruh sağlığını tanımlayabilme
2 1286652 Çocukta gelişebilecek sorunları bilebilme
3 1286653 Çocuklardaki uyum ve davranış problemleri ile ilgili çözümleri bilebilme
4 1286654 Çocuktaki dengeli kişilik oluşturabilme yöntemlerini bilebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67870 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
2 67873 Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
3 67875 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 67887 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
5 67888 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
6 67885 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
7 67884 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
8 67878 Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
9 67871 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
10 67868 Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
11 67866 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
12 67869 Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
13 67867 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
14 67886 Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67883 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
16 67881 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 67882 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.
18 67880 ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
19 67879 Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
20 67877 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
21 67876 Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
22 67874 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
23 67872 Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5
2 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4
3 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4
4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek