Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VFT713 Kemoterapötikler II 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste diğer kematerapötik ilaçlar ve bunların etkilerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY, Prof.Dr. Oğuzhan YAVUZ, Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr. Dilek Güvenç, Doç.Dr. Enes ATMACA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Veteriner Farmakoloji-Kaya S. (Ed.), 2014 -Veteriner Klinik Farmakoloji ve İlaçla Sağaltım İlkeleri-Şanlı, 1999 -Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Jim E. Riviere , Mark G. Papich (Editors), 2018 -Renkli Farmakoloji Atlası- Lüllmann ve ark., 2001 -Tıbbi Farmakoloji-Kayaalp, 2002 -The Pharmacological Basis of Therapeutics- Goodman and Gilmans, 1985 -Basic & Clinical Pharmacology- Bertram G. Katzung, 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mantarları etkileyen ilaçlar, antiseptik ve dezenfektanlar, neoplastik hastalıklarda kemoterapi, virüsleri etkileyen ilaçlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mantarları etkileyen ilaçlar
2 İyot ve bileşikleri, Civa bileşikleri, Organik asitler ve tuzları, Boyalar, Fenoller
3 Nitrofuranlar, Azol bileşikler, Triazol bileşikler, Poliyen antibiyotikler, Diğer İlaçlar
4 Antiseptik ve Dezenfektanlar
5 Fenol ve Türevleri, Alkoller, Aldehidler, Asitler, Alkaliler
6 Halojenler ve Halojenli bileşikler, Yükseltgeyici maddeler, Ağır metal ve tuzları
7 Yüzeyde etkin maddeler, Boyalar, Biguanidinler, Amfoterik maddeler, Diğerleri
8 VİZE SINAVI
9 Neoplastik hastalıklarda kemoterapi
10 Alkilleyici ilaçlar, Antimetabolitler
11 Bitki kaynaklı ilaçlar, Antibiyotikler, Enzimler
12 Hormonlar ve Hormon antagonistleri, Diğer Maddeler
13 Virüsleri etkileyen ilaçlar
14 Primidin analogları, Pürin analogları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1250319 Mantarları etkileyen ilaçları bilir.
2 1250320 Antiseptik ve dezenfektanlar hakkında bilgi sahibi olur.
3 1250321 Neoplastik hastalıkların kemoterapisini kavrar.
4 1250322 Viruslara etkili ilaçları öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67295 İlaçların kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile hazırlanış ve tertip edilişlerini bilme
2 67276 Zehirlerin kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile biyolojik etkilerini bilme
3 67277 İlaçların sağaltımda kullanılan miktarlarını ve şekillerini bilme
4 67278 İlaç ve zehirlerin vücuda giriş ve çıkış yollarını ile vücutta uğradıkları değişiklikleri bilme
5 67279 İlaç ve zehirlerin vücutta etki mekanizmaları bilme
6 67280 İlaçların yan etkileri ve kullanılmaması gereken durumları bilme
7 67281 Zehirlenmelerin teşhisi ve sağaltım yöntemlerini bilme
8 67282 Farmakoloji ve toksikolojide kullanılan analitik yöntemleri bilme
9 67283 Farmakolojik ve toksikolojik analizlerde kullanılan cihazları kullanabilme
10 67284 Farmakolojik ve toksikolojik analizlerden elde edilen sonuçları yorumlayabilme
11 67286 Elde edilen sonuçları uluslararası alanda sunabilme ve yayınlayabilme
12 67294 Bilgi birikimi ve kullanmış olduğu analitik cihazlarla alanında sanayi ile işbirliği kurabilme
13 67285 Bilimsel araştırma planlama ve gerçekleştirme
14 67293 Farmakolojik ve toksikolojik çalışmalardan elde edilen sonuçları patente dönüştürebilme
15 67288 İnternet ortamında bilgi kaynaklarına ulaşabilme
16 67287 Yabancı dil (İngilizce)’de yayınlanan kaynakları okuyup anlayabilme
17 67290 Farmakoloji ve toksikoloji ile ilişkili bilim dalları ile ortak çalışmalar yürütebilme
18 67289 Yerli ve yabancı bilim insanları ile sözlü ve yazılı iletişime geçebilme
19 67292 Bilgi birikimini akademik düzeyde aktarabilme
20 67291 Bilimsel toplantılarda farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili konularda sunum yapabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 3
2 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 3
3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 3
4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek