Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VFT729 Forensik Toksikoloji, Biyolojik Materyalden Zehirlenen İzolasyonu ve İdentifikasyonu 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste forensik toksikolojinin prensipleri ve modern analiz metotları ile biyolojik materyallerden zehirlerin izolsyonu ve identifikasyonunun öğretilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY, Prof.Dr. Oğuzhan YAVUZ, Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr. Dilek GÜVENÇ, Doç.Dr. Enes ATMACA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Veteriner Hekimliğinde Toksikoloji-Kaya ve ark., 2014 -Klinik Toksikoloji-Şanlı, 1999 -Veterinary Toxicology, Edited by Ramesh C. Gupta, 2018 -Toxicology The Basic Science of Poisons-Casarett and Doull, 1996

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Forensik toksikolojinin çalışma alanları, forensik toksikoloji yönünden zehir grupları, biyolojik materyalden zehirlerin izolasyonu, zehirlerin tanımlanması, modern analiz metotları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Forensik toksikolojinin çalışma alanları
2 Forensik toksikoloji yönünden zehir grupları
3 Gazlar, Uçucu maddeler, İlaçlar
4 Metaller, Pestisidler, Anyonlar, Diğer bileşikler
5 Biyolojik materyalden zehirlerin izolasyonu
6 Ekstraksiyon, Maserasyon, Dijesyon
7 İnfüzyon, Dekoksiyon, Perkolasyon
8 VİZE SINAVI
9 Damıtma, Yıkımlama, Yakma, Külleştirme
10 Zehirlerin tanımlanması
11 Fiziksel muayene
12 Kimyasal muayene
13 Modern analiz metotları
14 Kromatografik ve spektrometrik yöntemler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1309018 Forensik toksikolojinin çalışma alanlarını bilir.
2 1309019 Forensik toksikoloji yönünden zehir gruplarını bilir.
3 1309020 Biyolojik materyalden zehirlerin izolasyonunu öğrenir.
4 1309021 Zehirlerin tanımlanma yöntemlerini bilir.
5 1309022 Modern analiz metotlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67295 İlaçların kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile hazırlanış ve tertip edilişlerini bilme
2 67276 Zehirlerin kaynaklarını, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile biyolojik etkilerini bilme
3 67277 İlaçların sağaltımda kullanılan miktarlarını ve şekillerini bilme
4 67278 İlaç ve zehirlerin vücuda giriş ve çıkış yollarını ile vücutta uğradıkları değişiklikleri bilme
5 67279 İlaç ve zehirlerin vücutta etki mekanizmaları bilme
6 67280 İlaçların yan etkileri ve kullanılmaması gereken durumları bilme
7 67281 Zehirlenmelerin teşhisi ve sağaltım yöntemlerini bilme
8 67282 Farmakoloji ve toksikolojide kullanılan analitik yöntemleri bilme
9 67283 Farmakolojik ve toksikolojik analizlerde kullanılan cihazları kullanabilme
10 67284 Farmakolojik ve toksikolojik analizlerden elde edilen sonuçları yorumlayabilme
11 67286 Elde edilen sonuçları uluslararası alanda sunabilme ve yayınlayabilme
12 67294 Bilgi birikimi ve kullanmış olduğu analitik cihazlarla alanında sanayi ile işbirliği kurabilme
13 67285 Bilimsel araştırma planlama ve gerçekleştirme
14 67293 Farmakolojik ve toksikolojik çalışmalardan elde edilen sonuçları patente dönüştürebilme
15 67288 İnternet ortamında bilgi kaynaklarına ulaşabilme
16 67287 Yabancı dil (İngilizce)’de yayınlanan kaynakları okuyup anlayabilme
17 67290 Farmakoloji ve toksikoloji ile ilişkili bilim dalları ile ortak çalışmalar yürütebilme
18 67289 Yerli ve yabancı bilim insanları ile sözlü ve yazılı iletişime geçebilme
19 67292 Bilgi birikimini akademik düzeyde aktarabilme
20 67291 Bilimsel toplantılarda farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili konularda sunum yapabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek