Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ702 Temel Parazitoloji ve Kavramlar 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste parazitoloji ile ilgili temel kavramların öğretilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Şinasi UMUR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Doğanay A, 1994. Genel Parazitoloji. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları, Ankara -Mimioğlu M, Göksu K, Sayın F, 1968. Veteriner ve Tıbbi Protozooloji. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. - Cheng TC, 1973. General Parasitology. New York : Academic Pres - Smyth JD, 1994. Introduction To Animal Parasitology. Thirt Edition.Cambridge University Press. -Güralp N, 1981. Helmintoloji. Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, parazitlerin tanımı, önemi, yayılışı, gelişimi, sınıflandırılması, parazit tipleri, parazit ve konak ilişkileri, parazitlerin yaşam çemberi epidemiyolojileri, parazitolojide genel sınıflandırma ve isimlendirme kuralları, parazitlere karşı direnç ve bağışıklık, parazit zoonozlar ve antiparaziter ilaçlarla ile ilgili temel bilgiler verilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 2 28
19 Beyin Fırtınası 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Parazitin tanımı, önemi, çeşitleri, parazitlerle ilgili kavramlar 1.Giriş ve temel bilgiler.pdf
2 Parazit, konak ilişkileri ve çeşitleri 2. Parazitlerin evrendeki durumu.pdf
Parazitizm çeşitleri.pdf
3 Parazitlerin sınıflandırılması ile ilgili temel kurallar Parazitlerin Taksonomisi.pdf
4 Protozoonların sınıflandırılması Protozoonların sınıflandırması.pdf
5 Helmintlerin sınıflandırılması Helmint Sınıflandırma.1.pdf
6 Artropodların sınıflandırılması Artropoda sınıflandırma.pdf
7 Parazitlerin sınıf düzeyinde temel özellikleri ve biyolojileri Parazitlerin gelisimi.pdf
8 Paraziter epidemiyolojinin temel ilkeleri Paraziter epidemiyoloji.pdf
9 Paraziter immunoloji ve bağışıklık Konakların tepkileri.pdf
10 Paraziter hastalıklara direnç ve direncin temel ilkeleri Parazitlere karsı bagısıklık.pdf
11 Paraziter zoonozlar hakkında kısa bilgi Paraziter Zoonozlar.pdf
12 Paraziter tedavinin temel prensipleri Paraziter Sagaltım.pdf
13 Arasınav
14 Paraziter hastalıkların yayılışı ve etkileyen faktörler, Paraziter hastalıklardan korunma yolları Kontrol ve korunma.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1197382 Öğrenci parazit ve parazit çeşitlerini tanır ve temel kavramları tanımlar
2 1197351 Parazitlerin biyolojilerini sınıf düzeyinde bilir
3 1197821 Parazitolojinin genel sınıflandırma kurallarını bilir ve ana sınıfları birbirinden ayırır
4 1181498 Parazitleri bilimsel olarak isimlendirebilir ve isimlendirme kurallarını bilir
5 1187231 Paraziter bağışıklık ve direnç konusunda temel bilgi sahibidir
6 1209298 Paraziter epidemiyoloji ve paraziter hastalıklardan korunma konusunda temel kavram ve kuralları bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67296 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67297 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67298 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 67302 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 67299 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 67300 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 67301 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 5
5 5 4
6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek