Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ703 Parazitolojik Rutin Tanı Yöntemleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Parazitolojide kullanılan tanı yöntemleri hakkında temel bilgi verilmesi amaçlanmıştır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Cenk Soner BÖLÜKBAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Burgu A, Karaer Z, 2005. Paraziter Hastalıklarında Tanı. Türkiye Parazitoloji Derneği, yayın No:19 -Smyth JD,1994. Introduction to Animal Parasitology. Third Edition,Cambridge: Cambridge Universty Press -Soulsby EJL, 1986. Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. 7th ed., Baillere Tindall, London -Anderson RC, 2000. Nematode Parasites of Vertebrates Their Development and Transmission. CAB Int. Wallinford Oxon -Garcia LS, 2001. Diagnostic Medical Parasitology, 4th edition. ASM pres -Hendrix CM, 1998. Diagnostic Veterinary Parasitology. Secon Edition. Mosby, Inc. St. Louis: MO

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, dışkı, kan, deri kazıntısı gibi rutin olarak kullanılan parazitolojik materyalin alınması, saklanması ve muayene yöntemleri ile dışkı kültürü, yumurta ve larva sayımı gibi yöntemler hakkında genel bilgi verilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 16 3 48
10 Tartışma 16 3 48
19 Beyin Fırtınası 16 3 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dışkının natif muayenesi VPZ703.pdf
2 Dışkının zenginleştirme yöntemleri ile muayenesi VPZ703.pdf
3 Flotasyon yöntemi VPZ703.pdf
4 Sedimentasyon yöntemi VPZ703.pdf
5 Dışkıdan larva toplama yöntemleri VPZ703.pdf
6 Dışkı kültürü VPZ703.pdf
7 Hayvanlardan kan alma teknikleri VPZ703.pdf
8 Kanda boyama yöntemleri VPZ703.pdf
9 Kanda görülen parazitler VPZ703.pdf
10 Kanda mikrofiler aranması VPZ703.pdf
11 Kan protozoonları ve teşhisi VPZ703.pdf
12 Deri kazıntısı alma yöntemleri VPZ703.pdf
13 Canlı hayvanda ektoparazit muayenesi VPZ703.pdf
14 Uyuz teşhisi VPZ703.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1151385 Bu dersin sonunda öğrenci; dışkı örneğinin parazitolojik muayenesini yapabilir
2 1209360 Kanın parazitolojik muayenesini yapabilir
3 1225271 Deri kazıntısının parazitolojik muayenesini yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67296 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67297 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67298 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 67302 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 67299 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 67300 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 67301 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 4
2 4 4
3 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek