Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ723 Antiparaziter İlaçlar ve Kullanım Şekilleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste antiparaziter ilaçların kullanım hakkında bilgi verilemsi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı Akademik kurul kararı ile belirlenir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Kaya S, 1997. Antelmintikler. Eds. Kaya S, Pirinçci İ, Bilgili A, eds., Veteriner Uygulamalı farmakoloji. Cilt 2. Medisan No: 28. Ankara -Leventhal R, Cheadle RF, 2002. Medical Parasitology, A Self-Instructional Text. Fifth Edition. Philadelphia: Fa Davis Company -Öge H, 2005. Helmint Hastalıklarında Tedavi. Burgu A, Karaer Z, eds., Paraziter Tastalıklarında Tanı. Türkiye Parazitoloji Derneği, yayın No:19 -Sarımehmetoğlu O, 2005. Kanatlı Helmint Hastalıklarında Tedavi. Burgu A, Karaer Z, eds., Paraziter Tastalıklarında Tanı. Türkiye Parazitoloji Derneği, yayın No:19 -Gönenç B, 2005. Domuzların helmint hastalıklarında tedavi. In. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıklarında Tedavi.(Eds. Burgu A, Karaer Z,). T Parazitol Dern. Yayın No: 19. Meta Basım, İzmir. -Sloss MW, Kemp RL, Zajac AM, 1994. Veterinary Clinical Parasitology. Sixth Edition. Iowa State Universty Press/ Ames, Iowa -Melhorn H, 2001. Encyclopedic Reference of Parasitology, Diseases, Treatment, Tharapy. Second Edition, Springer, Berlin

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Evcil ve yaban hayvanlarda sorun oluşturan parazitlerin sağaltımı amacıyla kullanılan antelmintikler, akarisitler, insektisitler, kokkiostatikler, antiamibikler gibi ilaçların kullanım şekilleri, dozları ve kullanımında dikat ediledek noktalar anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gevişgetirenlerin protozoer hastalılarında tedavi
2 Gevişgetirenlerin helmint hastalılarında tedavi
3 Gevişgetirenlerin ektoparazit hastalılarında tedavi
4 Karnivorların protozoer hastalılarında tedavi
5 Karnivorların helmint hastalılarında tedavi
6 Karnivorların ektoparazit hastalılarında tedavi
7 Kanatlıların protozoer hastalılarında tedavi
8 Kanatlıların helmint hastalılarında tedavi
9 Kanatlıların ektoparazit hastalılarında tedavi
10 Arasınav
11 Tektırnaklıların protozoer hastalılarında tedavi
12 Tektırnaklıların helmint hastalılarında tedavi
13 Tektırnaklıların ektoparazit hastalılarında tedavi, Antiparaziter ilaçlarda doz aşımı ve yan etkileri
14 Antiparaziter ilaçların farmakolojik özellikleri, Antiparaziter ilaçlarda direnç gelişimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1183550 Bu dersin sonunda öğrenci; antelmentik ilaçları hastalıklara karşı kullanabilir.
2 1215886 antiprotozoer ilaçları hastalıklara karşı kullanabilir.
3 1215897 insektisit ve akarisitleri hastalıklara karşı kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67296 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67297 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67298 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 67302 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 67299 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 67300 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 67301 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4
2 5 4
3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek