Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ738 Domuzların Paraziter Hastalıkları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Evcil ve yabanıl domuzların parazitleri hakkında genel bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Şinasi UMUR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Gönenç B, 2005. Domuzların helmint hastalıklarında tedavi. In. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıklarında Tedavi.(Eds. Burgu A, Karaer Z,). T Parazitol Dern. Yayın No: 19. Meta Basım, İzmir. -Steele Jh, Ed., 1982. Handbook Series in Zoonoses. Section C. Parasitic zoonoses Vol.II. CRC Press, Inc. Boca Raton, Florida - Gemmell MA, Meslin F-X, Pawlowski Z, eds. WHOI / OIE Manuel on Echinococcosis in Humans and Animals: A Public Health Problem of Global Concern. World organisation for animal helth and World Hhealth Oorganisation. Paris - Leventhal R, Cheadle RF, 2002. Medical Parasitology, A Self-Instructional Text. Fifth Edition. Philadelphia: Fa Davis Company - Yaşarol Ş, 1978. Medikal Parazitoloji. İzmir - Lapage G, 1956. Veterinary Parasitology. Illionis USA :Charles C Thomas, Publisher. - Marquardt WC, Demaree RS, Grieve RB, 2000. Parasitology, Vector, Biology. New York, Harcourt Academic Press

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste evcil ve yabanıl domuzlarda bulunan paraziter hastalıklar hakkında genel bilgi, bulaşma yolları, tanı, sağaltım ve korunma yolları anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Domuzlarda görülen protozoonlar ve genel özellikleri Proto genel bilgi.pdf
2 Domuzlarda koksidiyozis Coccidiosis.pdf
3 Domuzlarda cryptosiporidiosis Cryptosporidium.pdf
4 Domuzlarda sarcosporidiosis Sarcocystis türleri.pdf
5 Domuzlarda toxoplasmosis ve kan parazitleri Toxoplasma ve kan parazitleri.pdf
6 Domuzlarda görülen helmintler ve genel özellikleri Prevalence of gastrointestinal helminths and parasites.2019.pdf
7 Domuzlarda fasciolosis Trematod hast..pdf
8 Domuzlarda görülen sestod hastalıkları Sestod hast..pdf
9 Arasınav
10 Domuzlarda oesophagostomosis ve stephanurosis Oesophagostomum ve Stephanurus.pdf
11 Domuzlarda kancalıkurt ve askarit enfeksiyonları Kancalı kurt ve askaritler.pdf
12 Domuzların akciğer kılkurtları Akciğer kılkurtları.pdf
13 Trichinellosis, Domuzlarda uyuz Trichinellosis ve Macrocanthorynchus.pdf
14 Domuzlarda kene ve akar enfestasyonları, Domuzların bit ve pire enfestasyonları Domuzlarda Artropodlar.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1162800 Bu dersin sonunda öğrenci; domuzlarda görülen paraziter hastalıkları tanımlayabilir.
2 1170459 domuzlarda görülen paraziter hastalıkları teşhis edebilir.
3 1165478 domuzlarda görülen paraziter hastalıkları tedavi edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67296 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67297 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67298 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 67302 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 67299 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 67300 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 67301 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4
2 4
3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek