Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ746 Kedi-Köpek Parazitleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Evde beslenen kedi, köpek ve diğer süs hayvanlarında rastlanan parazitlerin morfolojisi, biyolojisi, oluşturdukları hastalıklar ile tanı, tedavi ve korunma yolları anlatılır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı Akademik kurul kararı ile belirlenir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Toparlak M, Vuruşaner C. Klinik Parazitoloji. İstanbul Medikal Yay. 1.Baskı, İstanbul, 2007. -Mehlhorn H. (Ed.) Encyclopedia of Parasitology. 3rd ed. Springer-Verlag, Berlin, 2007. -Tınar R. Ed., Veteriner Helmintoloji. 1.Baskı. Bursa. Dora Basın Yayın-Dağıtım. 2011. -Doğanay M, Altıntaş N. (Eds.) Zoonozlar (Hayvanlardan İnsanlara Bulaşan Enfeksiyonlar). Bilimsel Tıp Yayınevi. (ISBN978-975-60-58-53-4) Ankara. 2009. -Chiodini PL, MoodyAH, Manser DW. Atlas of Medical Helmintology and Protozoology. 4th ed. Churchill Livingstone, 2003. -Bowman D, Hendrix C, Lindsay D, Barr SC. Feline Clinical Parasitology. Iowa State University Press, Iowa , 2002. -Gerald D. Schmidth, Lorry S. Roberts. Foundations of Parasitology. 7th Ed. Mc Graw Hill, NY, 2006. -Taylor MA, Coop RL, Wall RL. Veterinary Parasitology. 3rd ed. Wiley-Blackwell, Oxford, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Evde beslenen kedi, köpek ve diğer süs hayvanlarında rastlanan helmintler (trematod, sestod, nematod, aacanthıcephala) Askaritler, Dirofilaria, atropod ve protoza sınıfındaki parazitlerin morfolojisi, biyolojisi, oluşturdukları hastalıklar ile tanı, tedavi ve korunma yolları anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kedi-köpeklerde görülen protozoonlar ve genel özellikleri
2 Leishmaniosis
3 Koksidiosis
4 Toxoplasmosis ve neosporosis
5 Sarcosporidiosis ve hepatozoonosis
6 Kedi-köpeklerde görülen kan parazitleri
7 Kedi-köpeklerde görülen trematod hastalıkları
8 Kedi-köpeklerde görülen Taenia spp. türleri
9 Arasınav
10 Echinococcosis
11 Kedi-köpeklerde görülen diğer sestod hastalıkları
12 Kedi-köpeklerde görülen askaridiosis
13 Kedi-köpeklerde kancalıkurt enfeksiyonları, Kedi-köpeklerde görülen diğer nematod hastalıkları
14 Demodicosis, Kedi-köpeklerde görülen diğer ektoparazitler
15 Kedi-köpek parazit enfeksiyonlarında tedavi
16 Kedi-köpek parazit enfeksiyonlarında tanı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1207276 Bu dersin sonunda öğrenci; kedi ve köpeklerde görülen paraziter hastalıkları tanımlayabilir.
2 1226169 Kedi ve köpeklerde görülen paraziter hastalıkları teşhis edebilir.
3 1226174 Kedi ve köpeklerde görülen paraziter hastalıkları tedavi edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67296 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67297 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67298 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 67302 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 67299 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 67300 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 67301 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5
2 5 4
3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek