Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ751 Keneler ve Akarlar 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Evcil hayvanlarda sorun oluşturan kene ve akarların morfolojileri, yaşam çemberleri, sınıflandırılmaları, oluşturdukları hastalıklar, teşhisi, sağaltımı ve korunma yolları hakkında ayrıntılı bilgiler verilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı Akademik kurul kararı ile belirlenir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Lapage G, 1956. Veterinary Parasitology. Illionis USA :Charles C Thomas, Publisher. - Marquardt WC, Demaree RS, Grieve RB, 2000. Parasitology, Vector, Biology. New York, Harcourt Academic Press Schmidt GD, Roberts LS, 1989. Foundations of Parasitology. 4th edition , St Louis : Times Miror/Mosby Collge Publishing -Soulsby EJL, 1986. Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. 7th ed., Baillere Tindall, London

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Evcil hayvanlarda sorun oluşturan Metastigmata, Mezostigmata, Prostigmata ve Astigmata takımlarına bağlı türlerin morfolojileri, yaşam çemberleri, oluşturdukları hastalıklar, teşhisi, sağaltımı ve korunma yolları hakkında ayrıntılı bilgiler verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 16 3 48
10 Tartışma 16 3 48
19 Beyin Fırtınası 16 3 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kenelerin ve akarların sistematikteki yeri
2 Kenelerin ve akarların vücut yapıları
3 Kene ve akarlarda teşhis
4 Kene ve akarların vektörlükleri
5 Ixodidae
6 Argasidae
7 Acaridae
8 Demodicidae
9 Dermanyssidae
10 Oribatidae
11 Trombidiidae
12 Ev tozu akarları
13 Cheyletidae
14 Uyuz etkenleri
15 Uyuz etkenlerinde tedavi ve korunma
16 Kene ve akarlarla mücadele

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1207522 Bu dersin sonunda öğrenciler; keneleri ve akarları tanımlayabilir.
2 1203640 Kene ve akarların yaşam döngülerini açıklayabilir.
3 1203698 Kene ve akarları teşhis edebilir.
4 1203704 Kene ve akar enfestasyonlarının sağaltımını yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67296 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67297 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67298 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 67302 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 67299 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 67300 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 67301 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3
2 4
3 4 4 4
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek