Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ752 Evcil Ruminantların Parazitleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste ruminantlarda patojen olan parazit ve özellikleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı Akademik kurul kararı ile belirlenir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Msdagvet, 1981. Parasites of Cattle. Division of Merck and Co., Inc. Rahway, New Jersey, USA -Schmidt GD, Roberts LS, 1989. Foundations of Parasitology. Fourth Edition. Times Mirror/Mosby College Publishing, Boston -Soulsby EJL, 1986. Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. 7th ed., Baillere Tindall, London -Güralp N, 1981. Helmintoloji. İkinci Baskı, Ankara: Ankara Üniv Vet Fak Yayın -Burgu A, Karaer Z, 2005. Paraziter Hastalıklarında Tanı. Türkiye Parazitoloji Derneği, yayın No:19 -Dunn AM, 1978. Veterinary Helminthology. Second Edition, London

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Evcil ruminantlarda sorun oluşturan protozoa, helmint ve artopod türlerinin genel morfolojileri, biyolojileri, oluşturdukları hastalıklar, teşhis, sağaltım ve korunma yolları anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ruminantlarda görülen protozoonlar ve genel özellikleri
2 Trypanosomosis ve tritrichomonosis
3 Koksidiosis ve Sarcosporidiosis
4 Toxoplasmosis ve neosporidiosis
5 Piroplasmosis ve anaplasmosis
6 Fasciolosis
7 Paramphistomatosis ve dicroceoliosis
8 Ruminantlarda taenioisis
9 Arasınav
10 Ruminantlarda görülen diğer sestod hastalıkları
11 Ruminantlarda mide-barsak kulkurtları
12 Ruminantlarda akciğer kılkurtları
13 Askaridiosis, kancalıkurt ve diğer nematod enfeksiyonları, Ruminantlarda görülen ektoparazitler ve genel özellikleri
14 Bit, pire enfestasyonları ve miyasis, Kene ve uyuz
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1207552 Bu dersin sonunda öğrenci ruminantlarda patojen olan parazitleri tanımlayabilir.
2 1203790 Ruminantlarda görülen parazitlerin yaşam döngülerini açıklayabilir.
3 1203803 Ruminantlarda görülen paraziter hastalıkları teşhis edebilir.
4 1203812 Ruminantlarda görülen paraziter hastalıkları tedavi edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67296 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67297 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67298 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 67302 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 67299 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 67300 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 67301 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4
2 3
3 4 4
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek