Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ757 Parazit Protoozoonlar I 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Evcil hayvanlarda sorun oluşturan parazitik protozoonların, yaşam çemberleri, sınıflandırılmaları, beslenmeleri, teşhisi, sağaltımı ve korunma yolları hakkında ayrıntılı bilgiler verilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Mustafa AÇICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Dumanlı N, Karaer Z.Veteriner Protozooloji. 2010.Medisan Yayınları,70, Ulus-Ankara -Lapage G, 1956. Veterinary Parasitology. Illionis USA:Charles C Thomas, Publisher. - Marquardt WC, Demaree RS, Grieve RB, 2000. Parasitology, Vector, Biology. New York, Harcourt Academic Press Schmidt GD, Roberts LS, 1989. Foundations of Parasitology. 4th edition , St Louis : Times Miror/Mosby Collge Publishing -Soulsby EJL, 1986. Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. 7th ed., Baillere Tindall, London

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Evcil hayvanlarda sorun oluşturan parazitik protozoonlardan; Trypanosomatidae, hexamitidae, Monocercomonodidae, Trichomonadidae, Entomoebidae, Klossiellidae, Eimeridae, Babesiidae, Theleriidae, Ciliophora, Microspora, Rickettsiales hakkında genel ve ayrıntılı bilgiler verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 16 2 32
6 Uygulama/Pratik 16 2 32
10 Tartışma 16 1 16
19 Beyin Fırtınası 16 4 64

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Protozoonların sistematiği Genel Parazitoloji, 2011.pdf
2 Protozoonların genel özellikleri
3 Protozoonlarda bulunan organeller
4 Protozoonlarda beslenme
5 Protozoonlarda ekskresyon ve sekresyon
6 Protozoonlarda çoğalma
7 Protozoonların yaşam döngüleri ve vektörleri
8 Protozoonlarda kistlenme / Arasınav
9 Protozoonların paraziter hayata adaptasyonu
10 Protozoonların konak üzerine etkileri
11 Hücre içi protozoonlar
12 Hücrelerarası protozoonlar
13 Doğal boşluklarda yaşayan protozoonlar
14 Sarcodina, Apicomplexa ve Microspora’ların genel özellikleri
15 Ciliophora ve Myxozoa’nın genel özellikleri
16 Protozoon enfeksiyonlarda bağışıklık

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1207967 Bu dersin sonunda öğrenci; parazit protozoonların morfoloji ve yaşam çemberlerini tanımlayabilir.
2 1207104 Parazit protozoonların taksonomisini ve medikal önemlerini açıklayabilir.
3 1207117 Parazit protozoonlardan kaynaklı hastalıkları tedavi ve kontrol edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67296 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67297 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67298 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 67302 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 67299 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 67300 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 67301 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3
2 4 4 4
3 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek