Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ760 Sucul Hayvanların Parazitleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste balıklarda patojen olan parazit ve özellikleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Gökmen Zafer PEKMEZCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Erer H, 2002. Balık Hastalıkları.2. Baskı, Selçuk Üniv Basım Evi:Konya -Arda M, Seçer S, Sarıeyüpoğlu M, 2002. Balık Hastalıkları. Ankara: Medisan -Ekingen, G, 1983. Tatlısu Balık Parazitleri. Fırat Üniv. Su Ürünleri Yüksekokulu Yayınları 1 -Grabda J, 1991. Marine Fish Parasitology. PWN- Polish Scientific Publishers, Warszawa

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Evcil balıklarda sorun oluşturan protozoa, helmint ve artopod türlerinin genel morfolojileri, biyolojileri, oluşturdukları hastalıklar, teşhis, sağaltım ve korunma yolları anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Alabalıkların trematod hastalıkları Doç.Dr. Zafer PEKMEZCİ-Trematoda.pdf
2 Sazanların trematod hastalıkları Doç.Dr. Zafer PEKMEZCİ-Trematoda.pdf
3 Kafes yetiştiriciliğinde trematod hastalıkları Doç.Dr. Zafer PEKMEZCİ-Trematoda.pdf
4 Trematod hastalıklarında teşhis yöntemleri Doç.Dr. Zafer PEKMEZCİ-Trematoda.pdf
5 Tatlı su balıklarında sestod hastalıkları Doç.Dr. Zafer PEKMEZCİ-Sestoda.pdf
6 Sestod hastalıklarında teşhis Doç.Dr. Zafer PEKMEZCİ-Sestoda.pdf
7 Ligulozis Doç.Dr. Zafer PEKMEZCİ-Sestoda.pdf
8 Tatlı su balıklarında nematod hastalıkları Doç.Dr. Zafer PEKMEZCİ-Nematoda.pdf
9 Nematod hastalıklarında teşhis Doç.Dr. Zafer PEKMEZCİ-Nematoda.pdf
10 Arasınav
11 Balıklarda paraziter nekropsi PV0209_WEB_Weber_Parasitology1.pdf
12 Tatlı su balıklarında görülen deri protozoonları 1.Balıklarda protozoon- revize edilen 2019.pdf
13 Deri kazıntısı alma ve incelenmesi, Tatlı su balıklarında kan parazitleri 1.Balıklarda protozoon- revize edilen 2019.pdf
14 Balık ektoparazitleri, Arguliozis Doç.Dr. Zafer PEKMEZCİ-Artropoda.pdf
15 Balık ektoparazitleri: Lernae, Ergasilus, Lernanthropus Doç.Dr. Zafer PEKMEZCİ-Artropoda.pdf
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1208037 Bu dersin sonunda öğrenci balıklarda patojen olan parazitleri tanımlayabilir.
2 1207489 Balıklarda görülen parazitlerin yaşam döngülerini açıklayabilir.
3 1207533 Balıklarda görülen paraziter hastalıkları teşhis edebilir.
4 1207541 Balıklarda görülen paraziter hastalıkları tedavi edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67296 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67297 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67298 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 67302 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 67299 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 67300 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 67301 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4 4
3 5
4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek