Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ761 Parazitolojide İn Vitro Kültür 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste parazitolojide in vitro kültür ve hücre kültürünün kullanımı hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı akademik kurul kararı ile belirlenir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Ed. Smyth JD. In Vitro Cultivation of Parasitic Helminths. CRC Press, Boca Raton, Florida, 1990. -Sloss MW, Kemp RL, Zajac AM, 1994. Veterinary Clinical Parasitology. Sixth Edition. Iowa State Universty Press/ Ames, Iowa -Hendrix CM, 1998. Diagnostic Veterinary Parasitology. Secon Edition. Mosby, Inc. St. Louis: MO -Garcia LS, 2001. Diagnostic Medical Parasitology, 4th edition. ASM pres -Foreyt WJ, 2001. Veterinary Parasitology, Reference Manual. Fifth Edition. Iowa State: Press,A Blackwell Publihing Company -Toparlak M, Tüzer E, 1997. Veteriner Helmintoloji. İstanbul Üniv Vet Fak Parazitoloji ABD, İstanbul -Öge H, 2005. Helmint Hastalıklarında Tedavi. Burgu A, Karaer Z, eds., Paraziter Tastalıklarında Tanı. Türkiye Parazitoloji Derneği, yayın No:19 -Eds. Marr JJ, Nilsen TW, Komuniecki RW. Molecular Medical Parasitology. Academic Press, London, 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Parazitlerin tanımlanması, ilaç denemeleri, aşı üretimi, moleküler çalışmalar gibi çeşitli amaçlarla parazitlerin laboratuar ortamında, çeşitli besi yerleri veya hücre kültüründe üretilmesi gibi konular anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 2 28
19 Beyin Fırtınası 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Genel bilgiler
3 İn vitro kültür teknikleri
4 Protozoonların in vitro kültürü 1
5 Protozoonların in vitro kültürü 2
6 Protozoonların in vitro kültürü 3
7 Trematodların in vitro kültürü 1
8 Trematodların in vitro kültürü 2
9 Trematodların in vitro kültürü 3
10 Arasınav
11 Sestodların in vitro kültürü 1
12 Sestodların in vitro kültürü 2
13 Sestodların in vitro kültürü 3
14 Nematodların in vitro kültürü

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1208047 Bu dersin sonunda öğrenciler; öğrenci parazitolojide in vitro kültür ve hücre kültürünün kullanımını açıklayabilir.
2 1207606 Protozoonların in vitro kültürünü yapabilir.
3 1207632 Helmintlerin in vitro kültürünü yapabilir.
4 1207670 Bu tekniklerin paraziter hastalıklarda nasıl kullanılacağını açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67296 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67297 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67298 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 67302 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 67299 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 67300 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 67301 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4 4
3 4 4
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek