Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ762 Parazit Protoozoonlar II 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Evcil hayvanlarda sorun protozoonların morfolojileri, yaşam çemberleri, sınıflandırılmaları, oluşturdukları hastalıklar, teşhisi, sağaltımı, kullanılan ilaçlar, immünizasyonları ve korunma yolları hakkında ayrıntılı bilgiler verilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı akademik kurul kararı ile belirlenir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Mimioğlu M.,Göksu K., Sayın F. Veteriner ve Tıbbi Protozooloji. Ankara. Ankara Üniv. Basımevi.1969 -Dumanlı N, Karaer Z.Veteriner Protozooloji. 2010.Medisan Yayınları,70, Ulus-Ankara - Lapage G, 1956. Veterinary Parasitology. Illionis USA :Charles C Thomas, Publisher. - Marquardt WC, Demaree RS, Grieve RB, 2000. Parasitology, Vector, Biology. New York, Harcourt Academic Press Schmidt GD, Roberts LS, 1989. Foundations of Parasitology. 4th edition , St Louis : Times Miror/Mosby Collge Publishing Soulsby EJL, 1986. Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. 7th ed., Baillere Tindall, London

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sarcomastigophora, Apicomplexa, Ciliophora, Myxozoa ve Microspora Trypanosomatidae, hexamitidae, Monocercomonodidae,Trichomonadidae, Entomoebidae, Klossiellidae, Eimeridae, Babesiidae, Theleriidae, Ciliophora, Microspora and Rickettsiales hakkında ayrıntılı bilgiler verilir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Parazit protozoonların karakteristik özellikleri
2 Protozoon konak ve vektör ilişkileri
3 Trypanosomatidae
4 Hexamitidae ve Monocercomonodidae
5 Trichomonadidae
6 Entomoebidae
7 Klossiellidae
8 Eimeridae
9 Babesiidae
10 Theleriidae
11 Microspora
12 Ciliophora
13 Microspora ve Rickettsiales
14 Protozoon hastalıklarının tanısı, tedavisi Protozoon hastalıklarından korunma ve kullanılan aşılar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1208056 Bu dersin sonunda öğrenciler; parazit protozoonların morfoloji ve yaşam çemberlerini tanımlayabilir.
2 1207868 Parazit protozoonların taksonomisini ve konaklarıyla olan ilişkilerini açıklayabilir.
3 1207875 Parazit protozoonlardan kaynaklı hastalıkları tedavi ve kontrol edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67296 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67297 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67298 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 67302 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 67299 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 67300 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 67301 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4
2 4 4
3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek