Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ763 Zoonoz Parazitler 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Hayvanlardan insanlara geçen parazitler hakkında genel bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı akademik kurul kararı ile belirlenir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Steele Jh, Ed., 1982. Handbook Series in Zoonoses. Section C. Parasitic zoonoses Vol.II. CRC Press, Inc. Boca Raton, Florida - Gemmell MA, Meslin F-X, Pawlowski Z, eds. WHOI / OIE Manuel on Echinococcosis in Humans and Animals: A Public Health Problem of Global Concern. World organisation for animal helth and World Health Organisation. Paris - Leventhal R, Cheadle RF, 2002. Medical Parasitology, A Self-Instructional Text. Fifth Edition. Philadelphia: Fa Davis Company - Yaşarol Ş, 1978. Medikal Parazitoloji. İzmir - Lapage G, 1956. Veterinary Parasitology. Illionis USA: Charles C Thomas, Publisher. - Marquardt WC, Demaree RS, Grieve RB, 2000. Parasitology, Vector, Biology. New York, Harcourt Academic Press

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste hayvanlardan insanlara bulaşan sarcosprodiosis toxoplazmosis, trypnasomosis, echinococcosis, fasciolosis, taeniosis, hymenoleposis, trichinellosis, kene, bit, pire, myasis, vb. paraziter hastalıklar hakkında genel bilgi, bulaşma yolları, tanı, sağaltım ve korunma yolları anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fasciolosis, dicrocoeliosis
2 Zoonoz trematodlar
3 Taeniozis
4 Ekinokokkozis
5 Zoonoz sestodlar
6 Kancalıkurt ve askaritler
7 Filarial etkenler
8 Trichinellozis
9 Helmint enfeksiyonlarında insana bulaş yolları
10 Arasınav
11 Giardiozis ve amipli dizanteri
12 Toxoplasmozis ve sarkokist enfeksiyonlarında
13 Criptosporidiozis
14 Artropodlar ile geçen hastalıklar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1208078 Bu dersin sonunda öğrenciler; hayvanlardan insanlara geçen parazitlerin morfoloji ve yaşam çemberlerini tanımlayabilir.
2 1207931 Zoonoz parazitlerin taksonomisini ve konaklarıyla olan ilişkilerini açıklayabilir.
3 1207945 Zoonoz parazitlerden kaynaklı hastalıkları kontrol edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67296 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67297 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67298 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 67302 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 67299 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 67300 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 67301 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4
2 4 4
3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek