Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ717 Klinik Parazitoloji 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste paraziter hastalıkların klinik bulguları ile ilgili bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ali Tümay GÜRLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Sloss MW, Kemp RL, Zajac AM, 1994. Veterinary Clinical Parasitology. Sixth Edition. Iowa State Universty Press/ Ames, Iowa -Hendrix CM, 1998. Diagnostic Veterinary Parasitology. Secon Edition. Mosby, Inc. St. Louis: MO -Garcia LS, 2001. Diagnostic Medical Parasitology, 4th edition. ASM pres -Foreyt WJ, 2001. Veterinary Parasitology, Reference Manual. Fifth Edition. Iowa State: Press,A Blackwell Publihing Company -Toparlak M, Tüzer E, 1997. Veteriner Helmintoloji. İstanbul Üniv Vet Fak Parazitoloji ABD, İstanbul -Öge H, 2005. Helmint Hastalıklarında Tedavi. Burgu A, Karaer Z, eds., Paraziter Tastalıklarında Tanı. Türkiye Parazitoloji Derneği, yayın No:19

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Evcil hayvanlarda sorun oluşturan önemli paraziter hastalıkların klinik bulguları ve bunların tanısal değeri ve tanı yöntemleri üzerinde durulur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Büyük ruminantlarda helmintlerin klinik bulguları ve tanısı
2 Büyük ruminantlarda protozoonların klinik bulguları ve tanısı
3 Büyük ruminantlarda ektoparazitlerin klinik bulguları ve tanısı
4 Küçük ruminantlarda helmintlerin klinik bulguları ve tanısı
5 Küçük ruminantlarda protozoonların klinik bulguları ve tanısı
6 Küçük ruminantlarda ektoparazitlerin klinik bulguları ve tanısı
7 Karnivorlarda helmintlerin klinik bulguları ve tanısı
8 Karnivorlarda protozoonların klinik bulguları ve tanısı
9 Karnivorlarda ektoparazitlerin klinik bulguları ve tanısı
10 Arasınav
11 Kanatlılarda helmintlerin klinik bulguları ve tanısı
12 Kanatlılarda protozoonların klinik bulguları ve tanısı
13 Kanatlılarda ektoparazitlerin klinik bulguları ve tanısı
14 Tektırnaklılarda protozoonların, helmintlerin ve ektoparazitlerin klinik bulguları ve tanısı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252012 Bu dersin sonunda öğrenci; evcil hayvanlarda hastalık oluşturan helmintlerin klinik bulgularını tanımlayabilir.
2 1252013 Evcil hayvanlarda hastalık oluşturan protozoonların klinik bulgularını tanımlayabilir.
3 1252014 Evcil hayvanlarda hastalık oluşturan ektoparazitlerin klinik bulgularını tanımlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67296 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67297 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67298 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 67302 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 67299 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 67300 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 67301 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4
2 4 4
3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek