Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ745 Parazitik İnsektalar 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Evcil hayvanlarda sorun oluşturan kanatlı ve kanatsız parazitik insektalardan myasis etkenleri, pire ve bitlerin morfolojileri, yaşam çemberleri, sınıflandırılmaları, oluşturdukları hastalıklar, teşhisi, sağaltımı ve korunma yolları hakkında ayrıntılı bilgiler verilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı Akademik kurul kararı ile belirlenir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Dik B. Veteriner Entomoloji. 2.Baskı, Konya. 2003. -Mimioğlu M., Veteriner ve Tıbbi Artropodoloji. Ankara. Ankara Üniv. Basımevi.1973 -Gordh G. A Dictionary of Entomology, Goardh G, CABI Publishing, Oxon, 2001. -Huffaker CB, Gutierrez AP. Ecological Entomology 2ed., NY, 1999. -Eds.Resh VH, Carde RT. Encylopedia of Insects. Academic Press, California, 2003. -Ed. Mehlhorn H. Encyclopedia of Parasitology. 3rd ed. Springer-Verlag, Berlin, 2007. -Harwood RF, James MT. Entomology in Human and Animal Health 7ed., Macmillan Publishing, NY, 1979.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Evcil hayvanlarda sorun oluşturan kanatlı ve kanatsız parazitik insektalardan; Orthoptera (Blattaria, Hamam böcekleri), Mallophaga (Isırıcı bitler), Anoplura (Sokucu bitler), Hemiptera (Tahta kurulan), Odonata (Kız böcekleri), Dermaptera (Kulağakaçanlar), Plecoptera (Taş sinekleri), Isoptera (Termitler), Psocoptera (Kitap bitleri), Coleoptera (Kın kanatlılar), Hymenoptera (Zar kanatlılar), Lepidoptera (Kelebek ve güveler), Neuroptera (Sinir kanatlılar), Siphonaptera (Aphaniptera, Pireler), Diptera (Gerçek sinekler, çift kanatlılar) ile ilgili ayrıntılı bilgiler verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Parazitik insektaların klasifikasyon, taksonomi ve sistematiği
2 Parazitik insektaların morfolojik karakterleri
3 Parazitik insektaların genel özellikleri
4 Parazitik insektaların beslenme tipleri ve üreme yerleri
5 Parazitik insektaların fizyolojileri ve serolojik farklılıkları
6 Parazitik insektaların biyolojileri ve çevre ile ilişkileri
7 Parazitik insektaların zararlı etkileri
8 Parazitik insektaların ekonomik önemleri
9 Arasınav
10 Odonata ve Hemiptera
11 Blattaria ve Coleoptera
12 Lepidoptera ve Hymenoptera
13 Phthiraptera(Mallophaga ve Anoplura),Diptera (Bir çift kanatlılar)
14 Siphonaptera (Pireler), Myiasis sinekleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252110 Bu dersin sonunda öğrenci; parazitik insektaların morfoloji ve yaşam çemberlerini tanımlayabilir.
2 1252111 Parazitik insektaların taksonomisini ve medikal önemlerini açıklayabilir.
3 1252112 Parazitik insektalardan kaynaklı hastalıkları tedavi ve kontrol edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67296 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67297 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67298 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 67302 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 67299 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 67300 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 67301 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5
2 4 5
3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek