Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ749 Arı ve İpekböceği Parazitleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste arı ve ipekböceklerinde bulunan parazitler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı Akademik kurul kararı ile belirlenir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Zeybek H, 1991. Arı Hastalıkları Ve Zararlıları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları, Ankara. -Akaya H, Vuruşaner C, 1996. Bal Arısı Hastalıkları Ve Zararlıları. İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arı ve ipekböceklerindeki parazitlerin teşhisleri, parazitlerin yayılışları, tedavileri ve korunma yöntemleri konularını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
10 Tartışma 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bal arısı ve anatomik yapısı
2 Bal arısı ırkları
3 Arı kolonisi ve arılarda iş bölümü
4 Arıcılığın ülke ekonomisi açısından önemi
5 Arıcılık malzemeleri ve kovan tipleri
6 Bal arılarının artropod zararlıları
7 Varroatosis
8 Nosemosis / arasınav
9 Bal arılarında kireç hastalığı
10 Bal arılarında taş hastalığı
11 Bal arılarında bakteriyal hastalıklar ve amerikan yavru çürüklüğü
12 Bal arılarının viral hastalıkları, torba çürüklüğü
13 Akut arı felci ve diğer viruslar, Bal arılarının zehirlenmeleri ve diğer düşmanları
14 Bal arılarında bakım ve beslenme hataları, İpek böceği hastalıkları ve ekonomik önemi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252153 Bu dersin sonunda öğrenci arı ve ipekböceklerinde bulunan parazitler ve hastalıkları tanımlayabilir.
2 1252151 Bu hastalıkların tedavisini yapabilir.
3 1252152 Bu hastalıklardan arıların nasıl korunacağını açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67296 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67297 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67298 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 67302 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 67299 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 67300 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 67301 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4
2 4 5
3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek