Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ753 Moleküler ve Serolojik Tanı Yöntemleri 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste parazitolojide yararlanılan serolojik ve moleküler tanı yöntemlerin öğretilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı Akademik kurul kararı ile belirlenir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Sloss MW, Kemp RL, Zajac AM, 1994. Veterinary Clinical Parasitology. Sixth Edition. Iowa State Universty Press/ Ames, Iowa -Hendrix CM, 1998. Diagnostic Veterinary Parasitology. Secon Edition. Mosby, Inc. St. Louis: MO -Garcia LS, 2001. Diagnostic Medical Parasitology, 4th edition. ASM pres -Foreyt WJ, 2001. Veterinary Parasitology, Reference Manual. Fifth Edition. Iowa State: Press,A Blackwell Publihing Company - Melvin M. Electrophoresis. John Wiley and Sons, London, 1987. -Eds. Marr JJ, Nilsen TW, Komuniecki RW. Molecular Medical Parasitology. Academic Press, London, 2003. -Öge H, 2005. Helmint Hastalıklarında Tedavi. Burgu A, Karaer Z, eds., Paraziter Tastalıklarında Tanı. Türkiye Parazitoloji Derneği, yayın No:19

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veteriner ve Tıbbi Parazitolojide kullanılan IFAT, ELİSA ve PCR, gibi moleküler ve serolojik tanı yöntemlerin genel prensipleri, rutin ve paraziter araştırmalarda kullanım yöntemleri anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Primer prob seçimi
2 DNA ve RNA izolasyonu
3 Moleküler amplifikasyon teknikleri
4 Restriksiyon endonükleazlar
5 DNA dizi analizi
6 Monoklonal antikor üretimi
7 Moleküler tekniklerin veteriner parazitolojide uygulama alanları
8 Moleküler ve serolojik çalışmalarda kullanılan cihazların tanıtımı
9 Hibridizasyon yöntemleri
10 Parazit hastalıklarında PCR
11 Parazit hastalıklarında RT-PCR
12 Parazit hastalıklarında ELISA
13 Western Blotting, Parazitlerin tanısında RFLP
14 Parazit hastalıklarında IFAT, Parazit hastalıklarda farklı testlerin karşılaştırılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252166 Bu dersin sonunda öğrenciler; ELISA, IFA ve IFAT tekniğini kullanabilir.
2 1252167 Kan ve doku örneklerinden DNA ekstraksiyonu yapabilir.
3 1252164 PCR ve RFLP tekniklerini kullanarak DNA çoğaltabilir.
4 1252165 Bütün bu tekniklerin paraziter hastalıklarda nasıl kullanılacağını açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67296 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67297 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67298 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 67299 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
5 67300 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 67301 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
7 67302 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4 4
3 4 4
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek