Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ754 Parazitlerin Toplanması ve Saklanması ve İdentifikasyonu 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste parazitlerin toplanması, tespiti, saklanması için uygulanan genel ilkeler ile kullanılan solüsyon ve boyama yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı Akademik kurul kararı ile belirlenir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Burgu A, Karaer Z, 2005. Paraziter Hastalıklarında Tanı. Türkiye Parazitoloji Derneği, yayın No:19 -Smyth JD,1994. Introduction to Animal Parasitology. Third Edition,Cambridge: Cambridge Universty Press -Soulsby EJL, 1986. Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. 7th ed., Baillere Tindall, London -Anderson RC, 2000. Nematode Parasites of Vertebrates Their Development and Transmission. CAB Int. Wallinford Oxon -Garcia LS, 2001. Diagnostic Medical Parasitology, 4th edition. ASM pres -Hendrix CM, 1998. Diagnostic Veterinary Parasitology. Secon Edition. Mosby, Inc. St. Louis: MO

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Evcil ve yaban hayvanlarda hastalık yapan parazitlerin teşhis ve epidemiyolojik çalışmalar için doğadan, canlı hayvanlardan veya nekropsi ile ölen hayvanlardan toplanması, tespiti, saklanması için uygulanan genel ilkeler ile kullanılan solüsyon ve boyama yöntemleri anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Paraziter tanı yöntemleri
2 Canlı hayvanda paraziter tanı
3 Paraziter nekropsi
4 Dışkıdan yumurta-larva toplanması
5 Dışkı kültürü
6 Parazitlerin saklanması ve saklama solüsyonları
7 Kan frotisi ve boyama teknikleri
8 Trematod ve sestodlarda boyama
9 Arasınav
10 Helmint tespit solüsyonları
11 Ektoparazitlerin toplanması ve saklanması
12 Ektoparazit tespit solüsyonları
13 Parazitolojik muayenede biopsi alınması, Serolojik ve moleküler analiz için örnek alma ve saklama
14 Parazitolojide kullanılan solüsyonlar, Parazit örneklerinin arşivlenmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252171 Bu dersin sonunda öğrenciler; parazitleri toplayabilir.
2 1252168 Tespit edebilir.
3 1252169 Saklayabilir.
4 1252170 Preparat hazırlayıp, boyayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67296 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67297 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67298 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 67299 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
5 67300 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 67301 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
7 67302 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4 4
3 4
4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek