Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ756 Kan Parazitleri ve Epidemiyolojisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Evcil hayvanlarda sorun oluşturan kan protozoonlarının morfolojileri, yaşam çemberleri, sınıflandırılmaları, oluşturdukları hastalıklar, teşhisi, sağaltımı ve korunma yolları hakkında ayrıntılı bilgiler verilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı Akademik kurul kararı ile belirlenir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Mimioğlu M.,Göksu K., Sayın F. Veteriner ve Tıbbi Protozooloji. Ankara. Ankara Üniv. Basımevi.1969 - Lapage G, 1956. Veterinary Parasitology. Illionis USA :Charles C Thomas, Publisher. - Marquardt WC, Demaree RS, Grieve RB, 2000. Parasitology, Vector, Biology. New York, Harcourt Academic Press Schmidt GD, Roberts LS, 1989. Foundations of Parasitology. 4th edition , St Louis : Times Miror/Mosby Collge Publishing -Soulsby EJL, 1986. Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. 7th ed., Baillere Tindall, London

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kanda yaşayan hücre içi ve hücreler arası protozoonların sınıflandırılmaları, medikal önemleri, Adelina, Eimerina, Haemosporina,Theileria, Babesia, Haemoproteus, Hepatozoon gibi protozoonların sebep oldukları hastalıkların tedavisi ve kontrol yolları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kan protozoonlarının önemi ve yapısal özellikleri
2 Kan protozoonlarında konak vektör ilişkileri
3 Kan protozoonlarında konak direnci
4 Kan protozoonları enfeksiyonlarında tedavi ve korunma
5 Kanatlı hayvanlarda plasmodium ve leucocytzoon enfeksiyonları
6 Kanatlı hayvanlarda haemoproteus enfeksiyonları
7 Sığırlarda babesia enfeksiyonları
8 Koyun ve keçilerde babesia enfeksiyonları
9 Köpeklerde babesia enfeksiyonları
10 Tek tırnaklılarda babesia enfeksiyonları
11 Tek tırnaklılarda theileria enfeksiyonları
12 Sığırlarda theileria enfeksiyonları
13 Köpek ve kedilerde cytauxozoonosis, Hepatozoonosis
14 Keçi ve koyunlarda theileriosis, Kan protozoonlarında tanı yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252479 Bu dersin sonunda öğrenciler; kan parazitlerinin epidemiyolojisi hakkında bilgi verebilirler.
2 1252480 Epidemiyolojik araştırmalarda kullanılan teknikleri uygulayabilirler.
3 1252478 Ekolojik ve epidemiyolojik bilgileri analiz edebilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67296 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67297 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67298 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 67302 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 67299 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 67300 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 67301 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4 5 4
3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek