Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ758 Evcil Hayvanların Helmint Hastalıkları II 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Evcil hayvanlarda patojen olan nematod türleri hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı Akademik kurul kararı ile belirlenir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Dunn AM, 1978. Veterinary Helminthology. Second Edition, London -Güralp N, 1981. Helmintoloji. İkinci Baskı, Ankara: Ankara Üniv Vet Fak Yayın -Behm CA, Sangster NC, 1999. Pathology, pathophysiology and clinical aspects. Dalton JP. eds. Fasciolosis. Wallingford Oxon,UK: Cabi Publishing -Lapage G, 1956. Veterinary Parasitology. Illionis USA :Charles C Thomas, Publisher. -Marquardt WC, Demaree RS, Grieve RB, 2000. Parasitology, Vector, Biology. New York, Harcourt Academic Press -Schmidt GD, Roberts LS, 1989. Foundations of Parasitology. 4th edition , St Louis : Times Miror/Mosby Collge Publishing -Soulsby EJL, 1986. Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. 7th ed., Baillere Tindall, London

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Evcil hayvanlardaki trematod ve sestodlar hakkında genel bilgileri verildikten sonra, Nematoda takımında bulunan türlerden özellikle Türkiye’de sorun olanların morfolojileri, yaşam çemberleri, epidemiyolojileri ve oluşturdukları hastalıklar ve tanı, sağaltım ve korunma yolları hakkında ayrıntılı bilgiler verir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ruminantlarda görülen trematodlar
2 Fasciolosis ve Paramphistomosis
3 Karnivorlarda görülen trematodlar
4 Tektırnaklılarda ve kanatlılarda görülen trematodlar
5 Ruminantlarda görülen sestodlar
6 Karnivorlarda görülen sestodlar
7 Taenioisis
8 Arasınav
9 Tektırnaklılarda görülen sestodlar
10 Kanatlılarda görülen sestodlar
11 Ruminantlarda görülen nematodlar
12 Mide-bağırsak ve akciğer kıl kurtları
13 Karnivorlarda görülen nematodlar, Kancalıkurtlar, askaritler ve dirofilariozis
14 Kanatlılarda görülen nematodlar, Tektırnaklılarda görülen nematodlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252477 Bu dersin sonunda öğrenci evcil hayvanlarda patojen olan trematod, sestod ve nematod türlerini tanımlayabilir.
2 1252474 Trematod, sestod ve nematod türlerininin yaşam döngülerini açıklayabilir.
3 1252475 Trematod, sestod ve nematod hastalıklarının teşhisini koyabilir.
4 1252476 Trematod, sestod ve nematod hastalıklarını tedavi edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67296 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67297 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67298 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 67302 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 67299 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 67300 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 67301 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4 4
3 4 4
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek