Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ759 Kanatlı Hayvanların Parazitleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste kanatlılarda patojen olan parazit ve özellikleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı akademik kurul kararı ile belirlenir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Sarımehmetoğlu O, 2005. Kanatlı Helmint Hastalıklarında Tedavi. Burgu A, Karaer Z, eds., Paraziter Tastalıklarında Tanı. Türkiye Parazitoloji Derneği, yayın No:19 -Tolgay N,1973. Evcil ve Yabani Kanatlıların Önemli Helmintleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları:294 Ders Kitabı:195 -Soulsby EJL, 1986. Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. 7th ed., Baillere Tindall, London -Lapage G, 1956. Veterinary Parasitology. Illionis USA :Charles C Thomas, Publisher. -Dunn AM, 1978. Veterinary Helminthology. Second Edition, London

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Evcil kanatlılarda sorun oluşturan protozoa, helmint ve artopod türlerinin genel morfolojileri, biyolojileri, oluşturdukları hastalıklar, teşhis, sağaltım ve korunma yolları anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Echinostomatiozis ve Prosthogonimiozis
2 Trematod hastalıklarında teşhis yöntemleri
3 Daveniozis, Hymenolepozis ve Fimbriozis
4 Sestod hastalıklarında teşhis yöntemleri
5 Syngamiozis, Amidostomiozis
6 Ascaridiozis ve Heterakiozis
7 Nematod hastalıklarında teşhis yöntemleri
8 Helmint hastalıklarında korunma
9 Arasınav
10 Protozoon hastalıklarında tanı yöntemleri
11 Trichomonozis ve Histomonazis
12 Koksidiozis ve teşhis yöntemleri
13 Kanatlılarda kan protozoonları, Kanatlılarda bit ve pire enfestasyonları
14 Kanatlı akarları, Kanatlılarda ektoparazit toplanması ve teşhis yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252495 Bu dersin sonunda öğrenciler; kanatlılarda patojen olan parazitleri tanımlayabilir.
2 1252492 Kanatlılarda görülen parazitlerin yaşam döngülerini açıklayabilir.
3 1252493 Kanatlılarda görülen paraziter hastalıkları teşhis edebilir.
4 1252494 Kanatlılarda görülen paraziter hastalıkları tedavi edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67296 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67297 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67298 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 67302 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 67299 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 67300 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 67301 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4 4
3 4 4
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek