Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ764 Paraziter Hastalıkların Epidemiyolojisi ve Korunma Yöntemleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste parazitlerin yayılışı ile ilgili temel bilgiler verilmesi, bu bilgiler ışığında hastalıkların kontrolü için nasıl stratejilerin geliştirilebileceğinin anlatılması amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı akademik kurul kararı ile belirlenir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Permin A, Hansen JW Ikjær LC, 1998. The Epidemiology, Diagnosis and Control of Poultry Parasites. An FAO Handbook -Mehlhorn H, ed., 2001. Encyclopedic Reference of Parasitology, Biology, Structure, Function. Second Edition, Springer, Berlin -Sloss MW, Kemp RL, Zajac AM, 1994. Veterinary Clinical Parasitology. Sixth Edition. Iowa State Universty Press/ Ames, Iowa Soulsby EJL, 1986. Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. 7th ed., Baillere Tindall, London -Dimander S.-O, 2003. Epidemiology and Control of Gastrointestinal Nematodes in First- Season Grazing Cattle in Sweden. Doctoral thesis. Swedish University of Agricultural Sciences. Uppsala

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Paraziter hastalıkların ortaya çıkışı ve yayılışına etki eden epidemiyolojik faktörler ve bunların birbirleriyle ilişkileri ile bunlara bağlı olarak korunma yöntemleri incelenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
19 Beyin Fırtınası 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Genel bilgiler
3 Protozoon hastalıklarında epidemiyoloji 1
4 Protozoon hastalıklarında epidemiyoloji 2
5 Protozoon hastalıklarında epidemiyoloji 3
6 Trematod hastalıklarında epidemiyoloji 1
7 Trematod hastalıklarında epidemiyoloji 2
8 Trematod hastalıklarında epidemiyoloji 3
9 Arasınav
10 Sestod hastalıklarında epidemiyoloji 1
11 Sestod hastalıklarında epidemiyoloji 2
12 Sestod hastalıklarında epidemiyoloji 3
13 Nematod hastalıklarında epidemiyoloji
14 Parazit enfeksiyonlarında moleküler epidemiyoloji
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252528 Bu dersin sonunda öğrenciler; paraziter hastalıkların epidemiyolojisi hakkında bilgi verebilirler.
2 1252527 Epidemiyolojik araştırmalarda kullanılan teknikleri uygulayabilirler.
3 1252529 Ekolojik ve epidemiyolojik bilgileri analiz edebilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67296 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67297 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67298 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 67302 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 67299 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 67300 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 67301 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4 4 4
3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek