Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ765 Laboratuar Hayvanlarının Paraziter Hastalıkları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste laboratuar hayvanlarında patojen olan parazitlerin öğretilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı akademik kurul kararı ile belirlenir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Lapage G, 1956. Veterinary Parasitology. Illionis USA :Charles C Thomas, Publisher -Marquardt WC, Demaree RS, Grieve RB, 2000. Parasitology, Vector, Biology. New York, Harcourt Academic Press -Soulsby EJL, 1986. Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. 7th ed., Baillere Tindall, London -Hiepe T, 1985. Lehrbuch der Parasitologie, Band 3, Veterinärmedizinische Helminthologie. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart -Schmidt GD, Roberts LS, 1989. Foundations of Parasitology. 4th edition , St Louis : Times Miror/Mosby Collge Publishing

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Laboratuar hayvanlarının üretimi ve yetiştirilmesinde sorun teşkil eden paraziter hastalıklar ve bunlardan zoonoz olanların ilaçlama konuları anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giardiozis, Spironucleozis, Amoebiozis
2 Criptosporidiozis, koksidiozis
3 Sarkosporidiozis, Toxoplasmozis, Encephalitozoonozis
4 Trematod hastalıkları
5 Sestod hastalıkları
6 Nematod hastalıkları
7 Arasınav
8 Uyuz
9 Bit-pire enfestasyonları
10 Akar enfestasyonları
11 Protozoon hastalıklarında teşhis
12 Protozoon hastalıklarında korunma
13 Helmint hastalıklarında teşhis ve korunma
14 Ektoparazit toplanması ve teşhis Ektoparazit enfestasyonlarında korunma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252530 Bu dersin sonunda öğrenciler; laboratuvar hayvanlarında patojen olan parazitleri tanımlayabilir.
2 1252531 Laboratuvar hayvanlarında görülen parazitlerin yaşam döngülerini açıklayabilir.
3 1252532 Laboratuvar hayvanlarında görülen paraziter hastalıkları teşhis edebilir.
4 1252533 Laboratuvar hayvanlarında görülen paraziter hastalıkları tedavi edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67296 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67297 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67298 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 67302 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 67299 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 67300 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 67301 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4
2 4
3 4
4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek