Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ766 Hayvanat Bahçeleri ve Yabani Hayvanlarda Paraziter Hastalıklar 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste yaban hayvanlarda bulunan parazitler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı akademik kurul kararı ile belirlenir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Samuel et al, 2001. Parasitic Deseases of Wild Animals. Second Edition, Iowa Satate Pres, USA -Lapage G, 1956. Veterinary Parasitology. Illionis USA :Charles C Thomas, Publisher -Ballweber LR, 2001. Veterinary Parasitology. Butterworth-Heinemann: Oxford -Soulsby EJL, 1986. Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. 7th ed., Baillere Tindall, London -Dimander S.-O, 2003. Epidemiology and Control of Gastrointestinal Nematodes in First- Season Grazing Cattle in Sweden. Doctoral thesis. Swedish University of Agricultural Sciences. Uppsala -Hiepe T, 1985. Lehrbuch der Parasitologie, Band 3, Veterinärmedizinische Helminthologie. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart -Melhorn H, 2001. Encyclopedic Reference of Parasitology, Diseases, Treatment, Tharapy. Second Edition, Springer, Berlin

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hayvanat bahçesi ve doğal hayatta yaşayan yabanıl hayvanlar için önemli paraziter hastalıkların teşhis, tedavi ve korunması konularını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giardiozis, Spironucleozis, Amoebiozis
2 Criptosporidiozis, koksidiozis
3 Sarkosporidiozis, Toxoplasmozis, Encephalitozoonozis
4 Trematod hastalıkları
5 Sestod hastalıkları
6 Nematod hastalıkları
7 Arasınav
8 Uyuz
9 Bit-pire enfestasyonları
10 Akar enfestasyonları
11 Protozoon hastalıklarında teşhis
12 Protozoon hastalıklarında korunma
13 Helmint hastalıklarında teşhis ve korunma
14 Ektoparazit toplanması ve teşhis Ektoparazit enfestasyonlarında korunma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252543 Bu dersin sonunda öğrenciler; yaban hayvanlarında bulunan parazitleri tanımlayabilir.
2 1252544 Yaban hayvanlarında görülen parazitlerin yaşam döngülerini açıklayabilir.
3 1252545 Yaban hayvanlarında görülen paraziter hastalıkları teşhis edebilir.
4 1252546 Yaban hayvanlarında görülen paraziter hastalıkları tedavi edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67296 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67297 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67298 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 67302 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 67299 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 67300 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 67301 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4 4
3 4
4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek