Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ767 Et ve Balık Muayenesi Yönünden Parazitler 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste et ve balık ürünlerinin parazitolojik muayenesi hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Gökmen Zafer PEKMEZCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-WHO Study Group. Control of Foodborne Trematode Infections. WHO, Ceneva, 1995. -Steele Jh, Ed., 1982. Handbook Series in Zoonoses. Section C. Parasitic zoonoses Vol.II. CRC Press, Inc. Boca Raton, Florida -Gemmell MA, Meslin F-X, Pawlowski Z, eds. WHOI / OIE Manuel on Echinococcosis in Humans and Animals: A Public Health Problem of Global Concern. World organisation for animal helth and World Hhealth Oorganisation. Paris -Leventhal R, Cheadle RF, 2002. Medical Parasitology, A Self-Instructional Text. Fifth Edition. Philadelphia: Fa Davis Company -Yaşarol Ş, 1978. Medikal Parazitoloji. İzmir -Lapage G, 1956. Veterinary Parasitology. Illionis USA: Charles C Thomas, Publisher. -Marquardt WC, Demaree RS, Grieve RB, 2000. Parasitology, Vector, Biology. New York, Harcourt Academic Press

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kasaplık hayvanlar, tavuk ve balık etlerinde bulunan bu etlerin çiğ yada az pişmiş yenmesiyle insan ve diğer hayvanlara bulaşan parazit türleri hakkında morfolojik ve biyolojik bilgi ile bunların teşhis ve korunma yöntemleri anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş Introduction.pdf
2 Genel bilgiler Introduction.pdf
3 Hastalıkların halk sağlığı yönünden önemleri Introduction.pdf
4 Balık kaynaklı protozoonlar Balık kaynaklı zoonozlar-1.pdf
5 Balık kaynaklı trematodlar Balık kaynaklı zoonozlar-1.pdf
Balık kaynaklı zoonozlar-2.pdf
6 Balık kaynaklı sestodlar Balık kaynaklı zoonozlar-1.pdf
Balık kaynaklı zoonozlar-2.pdf
7 Balık kaynaklı nematodlar Balık kaynaklı zoonozlar-1.pdf
Balık kaynaklı zoonozlar-2.pdf
8 Arasınav
9 Balık kaynaklı nematodlar Balık kaynaklı zoonozlar-1.pdf
Balık kaynaklı zoonozlar-2.pdf
10 Çiftlik ve kanatlı hayvan kaynaklı protozoonlar Food born protozoa.pdf
11 Çiftlik ve kanatlı hayvan kaynaklı trematodlar Food-Borne Trematodiases.pdf
food-borne trematode infections.pdf
12 Çiftlik ve kanatlı hayvan kaynaklı sestodlar Other Cestoda of Public Health Relevance.pdf
Taeniasis and Cysticercosis.pdf
13 Çiftlik ve kanatlı hayvan kaynaklı nematodlar food borne nematodes.pdf
14 Türkiye'de tespit edilen et ve balık kaynaklı zoonozlar Fish-borne Parasitic Zoonoses in Turkish Waters.pdf
Pekmezci-1.pdf
Pekmezci-2.pdf
15 Dünya'da tespit edilen et ve balık kaynaklı zoonozlar Balık kaynaklı zoonozlar-2.pdf
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1340960 Bu dersin sonunda öğrenciler; et ürünlerinin parazitolojik muayenesini yapabilir.
2 1340961 Balık ürünlerinin parazitolojik muayenesini yapabilir.
3 1340962 Et ve balık kaynaklı paraziter hastalıkları teşhis edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67296 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67297 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67298 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 67302 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 67299 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 67300 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 67301 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4 4
3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek