Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ748 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bilim ve bilimsel araştırma yöntemleri, bilimsel yayınlar ile etik ve bilimsel etik konularında temel kavramlar ile parazitoloji bilim alanıyla ilgili bilgiler uygulamalı olarak verilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Mustafa AÇICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atasoy N, Boydak M, Çırpan HA, ve ark.(editörler) (2011). Bilim Etiği. İst.Üniv.Yayın. TÜBA Bilim Etiği Komitesi (2002). Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunlar, TÜBA Yayınları No.1, Türkiye Bilimler Akademisi, Tübitak Matbaası, Ankara, s. 70. Daşdemir, İ. (2016).Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel Akademik Yay. Eğ. Dan. Tic. Ltd. Day R. (Altay GA, Çev.) 2000. Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Tübitak Yay. 4.Basım. Ankara İnci O. (2009). Bilimsel yayın etiği ilkeleri, yanıltmalar, yanıltmaları önlemeye yönelik öneriler. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yay. S.69-90. Köklü N. (2007). Aşırmayı Önlemek. Turk Psikoloji Bult, 13 (41): 20-27 Töreci K. (2010).Tıpta yayın etiği. Bizden örneklerle. ANKEM Derg 24 (1, Özel Ek):1-41 Ünal M, Toprak M, Başpınar V. (2012).Bilim etiğine aykırı davranışlar ve yaptırımlar: Sosyal ve beşeri bilimler için bir çerçeve önerisi. Amme İdaresi Derg, 45(3):1-27.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, bilimsel araştırma projelerinin planlanması, bilgiye erişim yolları, objektif kaynak tarama ve kullanımı, bilgilerin seçimi, düzenlenmesi, proje yazımı, destek arama yöntemleri, proje sunumu, araştırma sonuçlarının yazımı ve yayımlanması gibi konular anlatılır. Ayrıca akademik etik açısından en sık karşılaşılan sorunlar olan aşırma, sahtecilik, dilimleme, dublikasyon, taraflı kaynak kullanımı, gibi olaylar hakkında bilgiler verilir. Parazitoloji bilim alanı temel alınarak örnek olaylar anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
19 Beyin Fırtınası 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimin tanımı, kavramlar ve kısa bilim tarihçesi Genel Parazitoloji, 2011.pdf
2 Bilimsel araştırma yöntemleri, tanım ve kavramlar
3 Parazitolojinin bilimdeki yeri ve parazitolojik araştırmalar
4 Bilimsel araştırmalarda planlanma
5 Bilimsel araştırma yazımı ve sunulması
6 Bilimsel araştırmalara maddi destek aramak
7 Araştırma sonuçları ve kesin rapor yazımı
8 VİZE SINAVI
9 Bilimsel makale türleri
10 Bilimsel makale yazımı
11 Etik ve akademik etik
12 Akademik dünyada en sık görülen etik sorunlar
13 Bilimsel araştırma ve yayınlarda etik sorunların çözümü
14 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270267 Bilim, bilimsel araştırma ve yayını tanımlayabilir.
2 1270268 Bilimsel araştırma ve yayınlarda etik kuralları açıklayabilir.
3 1270269 Bilimsel araştırmanın planlanması, sunulması, sonuçların yazılması ve yayınlanmasıyla ilgili temel kavramları açıklayabilir.
4 1270270 Üniversiteler ve akademik dünyada en çok karşılaşılan etik sorunları bilir.
5 1270271 Bilimsel rapor ve makale yazmak için temel basamakları tanımlayabilir.
6 1270272 Bilimsel bir konuyla ilgili yazılı kaynakları tarayabilir ve kısa bilimsel rapor yazabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67296 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67297 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67298 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 67302 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 67299 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 67300 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 67301 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 4
2 4 4
3 4
4 3 3
5 3
6 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek