Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBESDR Seminer 927001 1 2 0

Dersin Amacı

Bu derste öğrencinin belirlenen seminer konusuyla ilgili detaylı bilgi edinmesi ve dönem sonunda sunabileceği bir semineri bitirmesi amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı akademik kurul kararı ile belirlenir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrenciler için güncel ve parazitolojideki son gelişmeleri kapsayan ya da temel bir konuda bilgi birikimini artırmaya dönük bir seminer konusu belirlenerek akademik personele ve öğrencilere açık bir şekilde sunulması sağlanarak tartışılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 0
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 100
24 Seminer 1 100 1
42 Seminer 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
24 Seminer 14 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık
2 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık
3 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık
4 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık
5 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık
6 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık
7 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık
8 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık
9 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık
10 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık
11 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık
12 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık
13 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık
14 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1225495 Bu dersin sonunda öğrenci; bilimsel bir konu ile ilgili bilgileri derleyebilme, analiz edebilme ve yorumlama becerisi kazanır.
2 1225514 Literatür araştırması sonucunda elde edilen bilgileri akademik bir makale şekline getirme becerisi kazanır.
3 1225522 Literatür araştırması sonucunda elde edilen bilgileri bir topluluk karşısında en etkili biçimde sunabilme becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67296 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 67297 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 67298 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 67302 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 67299 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 67300 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 67301 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4 4
3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek