Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPT702 Dejenerasyonlar, Metabolizma Bozuklukları ve Hücresel Adaptasyonlar 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Dejenerasyon çeşitleri, metabolizma bozuklukları ile hücre ve dokuların farklı etkilere karşı gösterdiği değişikliklerin öğretilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.M.Yavuz GÜLBAHAR Prof. Dr. Tolga GÜVENÇ Prof.Dr.Murat YARIM Prof.Dr.Mahmut SÖZMEN Doç.Dr.Yonca Betil KABAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Veteriner Genel Patoloji Prof Dr. Hüdaverdi Erer, Prof.Dr. M.Münir Kıran, Prof Dr.Kemal Çiftçi -Robbins Temel Patoloji Prof Dr. Uğur Çevikbaş. -Introduction to Veterinary Pathology Norman F. Cheville

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Albumin, vakuoler ve hidropik, hiyalin, amiloid, müköz ve fibrinoid dejenerasyonlar, patolojik karnileşme, glikojen metabolizması, dokularda lipid maddesi, kolesterin ve pigment matabolizması bozuklukları ile kireç metabolizması bozuklukları hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca hücre ve dokuların çeşitli etkilere karşı gösterdiği atrofi, hipertorfi, hiperplazi, metaplazi vb. gibi değişiklikler anlatılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 3 6
2 Final Sınavı 1 3 3
6 Uygulama/Pratik 16 2 32
7 Laboratuvar 16 2 32
29 Bireysel Çalışma 16 2 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 15 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atrofi
2 Hipoplazi
3 Hipertrofi ve hiperplazi
4 Metaplazi
5 Dejenerasyonlar ve metabolizma bozuklukları
6 Hücrede su ve metabolizma bozuklukları
7 1. Ara Sınav
8 Protein metabolizma bozukluğu
9 Purin metabolizması bozukluğu
10 Karbonhidrat metabolizması bozukluğu
11 Yağ metabolizması bozukluğu
12 Kalsiyum metabolizması bozukluğu
13 Keratinleşme bozukluğu
14 2. Ara Sınav
15 Kollajen bozukluğu
16 Pigment birikimleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1159895 Öğrenci organizmada meydana gelen dejeneratif, metabolik bozukluklar ve hücresel adaptasyonlar hakkındaki bilgilerini yeniler.
2 1165663 Öğrenci bu değişikliklerin altında yatan temel patolojik mekanizmaları öğrenir.
3 1167482 Öğrenci makroskobik ve mikroskobik olarak meydana gelen değişiklikleri belirleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67391 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
2 67392 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
3 67393 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
4 67395 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır ve gerektiğinde değiştirme yeterliliğine sahiptir. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
5 67400 Uzmanlık alanı ile ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır ve elde edilen verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 67401 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
7 67402 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme yetenekleri gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak ilgi alanı ile ilgili yeni fikirler ve yöntemler geliştirebilir.
8 67394 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
9 67399 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
10 67396 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir. Eğitim alanıyla ilgili bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verme veya gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
11 67398 Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alana özgün laboratuvar, klinik ve benzeri becerileri ustalaşmış düzeyde gerçekleştirir ve alana ilgili sorunlarda çözüm oluşturabilme becerisine sahiptir.
12 67397 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4
2 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4
3 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek