Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPT705 Işık Mikroskopi-Preperat Hazırlama ve Boyama Teknikleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Laboratuar işlemlerinin öğretilmesi amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa Yavuz GÜLBAHAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Manuel of Histologic Techniques John D. Bancroft, Herry C. Cook -Manual of Histologic Staining Method AFİP -Histolojik Boyama Teknikleri Prof. Dr. Ramazan Demir

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Rutin olarak dokuların işlenmesi, mikrotomda kesilmesi ve boyanmasını içeren laboratuar işlemleri hakkında bilgi vermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 3 6
2 Final Sınavı 1 3 3
6 Uygulama/Pratik 16 2 32
7 Laboratuvar 16 2 32
29 Bireysel Çalışma 16 2 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 15 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikroskop çeşitleri
2 Örnek alma ve makroskobik değerlendirme
3 Tespit (Fikzasyon)
4 Doku işlenmesi süreci
5 Parafine Gömme
6 Kesit alma
7 I. Ara sınav
8 Dondurma kesiti alma
9 Patoloji laboratuvarında kullanılan rutin Hematoksilen ve Eozin boyama yöntemi
10 Konnektif ve kas doku boyaları (Masson’s trikrom boyaması)
11 Yağ ve karbonhidrat boyaları (Oil red O ve Best’in Carmine)
12 Pigment ve mineral boyaları (Lillie’in Nil Mavisi Boyası, Von Kossa Boyası)
13 Amiloid boyası
14 II. Ara Sınav
15 Mikroorganizmaların Boyanması (Gram, Ziehl-Nielsen ve Pas)
16 Sinir Dokusu Elemanları Boyası (Holzer Boyası, Luxol Fast Blue Boyası)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1405545 Öğrenci preparat hazırlama ve boyama teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
2 1403953 Işık mikroskobunda değerlendirme yöntemlerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75123 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
2 75124 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
3 75125 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
4 75127 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır ve gerektiğinde değiştirme yeterliliğine sahiptir. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
5 75132 Uzmanlık alanı ile ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır ve elde edilen verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 75133 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
7 75134 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme yetenekleri gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak ilgi alanı ile ilgili yeni fikirler ve yöntemler geliştirebilir.
8 75126 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
9 75131 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
10 75128 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir. Eğitim alanıyla ilgili bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verme veya gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
11 75130 Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alana özgün laboratuvar, klinik ve benzeri becerileri ustalaşmış düzeyde gerçekleştirir ve alana ilgili sorunlarda çözüm oluşturabilme becerisine sahiptir.
12 75129 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5
2 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek