Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPT714 Toksik ve Metabolik Hastalıklar Patolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Toksik ve metabolik hastalıkların patolojisinin öğretilmesi amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. M.Yavuz GÜLBAHAR, Prof. Dr. Tolga GÜVENÇ, Prof.Dr. Murat YARIM, Prof.Dr. Mahmut SÖZMEN, Doç.Dr.Yonca Betil KABAK, Doç.Dr. Banu YARDIMCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Veterinary patholoji Cilt I-II Prof.Dr. Ümit H. Milli, Prof.Dr. Rıfkı Hazıroğlu -Pathology of Domestic Animals Vols I-II-III K.V.F. Jubb, Peter C. Kennedy, Nigel Palmer -Veterinary Pathology Thomas C. Jones, Ronald Duncan Hunt, Norval W. King -Veteriner hekimliğinde toksikoloji Prof.Dr. Sezai Kaya, Prof.Dr. İbrahim Pirinçci Prof.Dr. Ali Bilgili -Evcil hayvanlarda metabolik ve endokrin hastalıklar Prof.Dr.Murat Başoğlu, Prof.Dr. Mutlu Sevinç

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitkisel, kimyasal ve hayvansal kökenli toksik maddeler ile oluşturdukları hastalıların patolojisi ile metabolizma hastalıkları sonucu oluşan hastalıklar hakkında bilgi verilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sığırda metabolik hastalıkların patolojisi
2 Koyun ve keçide metabolik hastalıkların patolojisi
3 Atda metabolik hastalıkların patolojisi
4 Köpekte metabolik hastalıkların patolojisi
5 Kedide metabolik hastalıkların patolojisi
6 Domuzda metabolik hastalıkların patolojisi
7 I. Arasınav
8 Evcil hayvanlarda metallerle oluşan toksikasyonlarının patolojisi
9 Evcil hayvanlarda inorganik maddeler ile oluşan toksikasyonların patolojisi
10 Evcil hayvanlarda bitkisel zehirlerle oluşan toksikasyonların patolojisi
11 Evcil hayvanlarda pestisitlerle oluşan toksikasyonların patolojisi
12 Evcil hayvanlarda mikotoksinlerle oluşan toksikasyonların patolojisi
13 Evcil hayvanlarda zehirli gaz toksikasyonlarının patolojisi
14 Evcil hayvanlarda radyoetkin maddelerle oluşan toksikasyonların patolojisi, Toksik etkenlerin hücrede oluşturduğu hasar ve hücre ölümü üzerine etkileri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1179396 Öğrenci evcil hayvanlarda görülen metabolik hastalıkların patolojisi hakkındaki bilgilerini günceller.
2 1151342 Öğrenci evcil hayvanların toksik hastalıkların patolojisini öğrenir.
3 1154936 Öğrenci toksik hastalıkları makroskobik ve mikroskobik olarak değerlendirir.
4 1172183 Öğrenci metabolik hastalıkları makroskobik ve mikroskobik olarak değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67391 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
2 67392 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
3 67393 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
4 67395 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır ve gerektiğinde değiştirme yeterliliğine sahiptir. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
5 67400 Uzmanlık alanı ile ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır ve elde edilen verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 67401 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
7 67402 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme yetenekleri gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak ilgi alanı ile ilgili yeni fikirler ve yöntemler geliştirebilir.
8 67394 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
9 67399 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
10 67396 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir. Eğitim alanıyla ilgili bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verme veya gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
11 67398 Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alana özgün laboratuvar, klinik ve benzeri becerileri ustalaşmış düzeyde gerçekleştirir ve alana ilgili sorunlarda çözüm oluşturabilme becerisine sahiptir.
12 67397 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5
2 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4
3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5
4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek