Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VVR623 Viruslarda Enfeksiyözite Güç Tayini (Titrasyon) ve Uygulaması 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Virusların enfeksiyözite gücünün belirlenmesini öğretmeyi amaçlar

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF.DR. SEMRA GÜMÜŞOVA, PROF.DR. HARUN ALBAYRAK, PROF. DR. ZAFER YAZICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

General Virology Fenners Virology

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Virusların infeksiyözite gücünü (titresini) kantitatif olarak [Doku Kültürü İnfektif Doz (DKID50), Letal Doz (LD 50) ve Plak Formation Unit (PFU)] belirlemek amacı ile kullanılan temel metotlar olan , titrasyon ve plak test ile bu testlerin laboratuvar uygulamalarını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 10 1 10
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
7 Laboratuvar 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 10 3 30
48 Sözlü Sınav 1 1 1
54 Ev Ödevi 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Titrenin tanımı
2 Makrotitrasyon
3 Makrotitrasyon
4 Mikrotitrasyon
5 Mikrotitrasyon
6 DKID 50 nin hesaplanması
7 Arasınav
8 Plak test
9 Plak test
10 PFU hesaplanması
11 Titrasyon uygulamaları
12 Titrasyon uygulamaları
13 Titrasyon uygulamaları
14 Titrasyon uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1211431 Virus titresini bilir ve hesaplar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67403 Alanı ile ilgili çalışmalarda kullanılan laboratuvar yöntemlerini kullanabilmede beceri kazanma.
2 67407 Alanı ile ilgili tez ve seminer hazırlayarak bilimsel makale ve/veya derleme hazırlama yöntemlerini öğrenme.
3 67404 Alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri takip edebilme
4 67406 En az bir yabancı dile, araştırma yapabilecek düzeyde hakim olma.
5 67411 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
6 67405 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde analitik düşünerek karar verebilme
7 67408 Alanı ile ilgili konuda çalışacak bir laboratuvarın kuruluş ve işleyişi ile ilgili bilgi sahibi olma.
8 67409 Alanının ilişkili olduğu diğer bilim dalları arası etkileşimi kavrayabilme ve oraya çıkan ortak verileri değerlendirebilme.
9 67412 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde toplumu bilgilendirebilme ve toplumsal taleplere cevap verebilme.
10 67410 Alanı ile ilgili yeni ortaya çıkan bilimsel gerçeklerin değerlendirmesini yapabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 1 1 1 3 5 1 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek