Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPT745 Hücre Ölümünde Moleküler Mekanizmalar 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Hücre ölümü tipleri ve aracılık eden mekanizmalarının öğretilmesi amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Tolga Güvenç, Prof.Dr.M. Yavuz Gülbahar, Prof.dr.Murat Yarım, Prof.Dr.Mahmut Sözmen, Doç.Dr.Yonca Kabak

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

yok

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Ders içeriğini, hücre ölümünün üç ana yolağı (Apoptoz, otofaji, nekroz) ve bu yolaklara aracılık eden mekanizmalar ile belirleme yöntemleri oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 1 35 35
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hücre ölümü temel kavramlar ve tarihçe
2 Hücre ölümü/canlılığı
3 Hücre ölümünün sınıflandırılması
4 Apoptotik hücre ölümü temel kavramlar ve fizyolojik önemi
5 Apoptotik hücre ölümüne aracılık eden moleküler mekanizmalar
6 Apoptotik Hücre ölümü belirleme yöntemleri
7 Apoptotik Hücre ölümü belirleme yöntemleri
8 Otofaji alt tipleri
9 Otofajiye aracılık eden moleküler mekanizmalar
10 Otofaji belirleme yöntemleri
11 Nekrozis ve aracılık eden mekanizmalar
12 Hücre ölüm tipleri arasındaki ilişki ve önemi
13 Hücre ölümü ve hastalıklar/kanser arasındaki ilişki
14 Hücre ölümü ve hastalıklar/kanser arasındaki ilişki

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1303662 Hücre ölümü/canlılığının önemini bilir
2 1303663 Hücre ölüm tiplerini ve mekanizmalarını bilir
3 1303664 Belirleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67391 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
2 67392 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
3 67393 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
4 67395 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır ve gerektiğinde değiştirme yeterliliğine sahiptir. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
5 67400 Uzmanlık alanı ile ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır ve elde edilen verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 67401 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
7 67402 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme yetenekleri gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak ilgi alanı ile ilgili yeni fikirler ve yöntemler geliştirebilir.
8 67394 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
9 67399 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
10 67396 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir. Eğitim alanıyla ilgili bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verme veya gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
11 67398 Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alana özgün laboratuvar, klinik ve benzeri becerileri ustalaşmış düzeyde gerçekleştirir ve alana ilgili sorunlarda çözüm oluşturabilme becerisine sahiptir.
12 67397 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek