Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH605 Gıda Hijyeni 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Gıdaların üretim, işleme, muhafaza ve dağıtım aşamalarında gerekli hijyenik ortamın devamının sağlanması, gıdaların kontamine olma yolları, gıda kontaminasyonlarının önlenmesi konularının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI, Doç. Dr. Belgin SIRIKEN, Doç. Dr. Göknur TERZİ, Yrd. Doç. Dr. Özgür ÇADIRCI, Yrd. Doç. Dr. Ali GÜCÜKOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erol, İ. 1999. Besin Hijyeni. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi. Doyle, M. 1989. Foodborne bacterial pathogens. New York. Frazier, W., Westhoff, D.C. 1988. Food Microbiology, Singapore. Baltes, W. 2000. Rapid Methods for analysis of food raw material. Germany. Adams, M.R. 2004. Food microbiology . Cambridge : The Royal Society of Chemistry

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gıda hijyen tanımı ve ilişkisi, gıda üretimi ve aşamaları, gıda hijyeni temel prensipleri ve uygulamaları ile ilgili bilgi verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıda Hijyeninin temel prensipleri
2 Gıdaların Mikrobiyel Ekolojisi
3 Hayvansal Gıdalardan kaynaklanan sağlık Riskleri
4 Gıda Kaynaklı İnfeksiyonların Patogenezi ve İmmun Reaksiyonlar
5 Bakteriyel Gıda İnfeksiyon ve İntoksikasyonları
6 Viral Gıda İnfeksiyonları
7 Paraziter Gıda İnfeksiyonları
8 Fungal Hastalıklar
9 Toksik Deniz Hayvanları
10 Çevresel Potansiyel Toksinler
11 Gıda Muhafaza Yöntemleri
12 Gıdaların Temel Bileşenleri
13 Su Hijyeni
14 Personel Hijyeni
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
88273 1179290 Gıda hijyeni,
88274 1179421 Gıda üretimi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67337 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 67330 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 67331 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 67332 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 67336 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 67333 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 67334 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
8 67335 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.