Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH606 Kanatlı Eti Hijyeni 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kanatlı etlerin elde edilmesinden tüketimine kadar tüm aşamalarda güvenli bir gıda olarak tüketilmesi için gerekli bilgiler öğretmek, bu kapsamda genel hijyen bilgisi, kanatlıların ante- mortem muayenesi, post-mortem muayenesi, kesim işlem aşamaları, kesim işlemini takiben muhafaza edilmesi, işletme koşulları ve sanitasyon programları ile Gıda Güvenliği kapsamında kanatlı HACCP ve ISO 22000 hakkında bilgiler vermek, bu konuda mevcut mevzuatlar hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Prof. Dr. Göknur TERZİ GÜLEL, Doç. Dr. Özgür ÇADIRCI, Yrd. Doç. Dr. Ali GÜCÜKOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Poultry Diseases and Meat Hygiene Ed. Drago C., Herenda and Don A-Franco, 1999 Et Muayenesi, Prof. Dr. Mustafa Tayar, Dr. Artun Yıbar, Ocak 2013 / 1. Baskı / 336 Syf. Kanatlı Kesimhaneleri İçin HACCP Kanatlı Kesimhaneleri İçin ISO 22000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kanatlı Eti Endüstrisi, Kanatlı Çiftlikleri, Kanatlı kesimhane modeli, ante-mortem muayene, Kanatlı kesim işlemleri, Post-mortem muayene, Kanatlı hastalıkları, Kanatlı Kesimhanelerinde HACCP Sistemi, Kanatlı Kesimhanelerinde ISI 2200 Gıda Güvenliği Sistemi, Kanatlı Eti Muhafazası, Kanatlı Eti tüketimi sonucu meydana gelen gıda zehirlenmeleri, Türkiye ve Avrupa Birliği Mevzuatları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 25 1
5 Derse Katılım 0 25 1
29 Bireysel Çalışma 0 25 1
49 Performans 0 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 10 2 20
11 Soru-Yanıt 12 1 12
19 Beyin Fırtınası 12 1 12
29 Bireysel Çalışma 12 1 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kanatlı Eti Endüstrisi, Türkiye ve Avrupa Birliği Mevzuatları
2 Genel hijyen bilgisi, Kanatlı Çiftlikleri.
3 Kanatlı kesimhane modeli
4 Kanatlı bayıltma metotları
5 Ante-mortem muayene
6 Kanatlı kesim işlemleri
7 Postmortem muayene
8 Ara Sınav
9 Kanatlı hastalıkları
10 Kanatlı Kesimhanelerinde HACCP Sistemi
11 Kanatlı Kesimhanelerinde IS0 22000 Gıda Güvenliği Sistemi
12 Kanatlı Eti Muhafazası, Kanatlı Eti tüketimi sonucu meydana gelen gıda zehirlenmeler
13 Kanatlı Eti tüketimi sonucu meydana gelen gıda zehirlenmeler
14 Türkiye ve Avrupa Birliği Mevzuatları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1183322 Kanatlı eti ve hijyen bilgilerini öğretmek
2 1158090 Kanatlı etlerinin antemortem ve post mortem muayeneleri zoonotik hastalıkların tanımlanması ve hastalık geçişlerinin önlenmesi
3 1179167 Kesim prosesi ile kanatlı muhafaza yöntemlerini öğretmek
4 1182369 Güvenli gıda elde edilmesini sağlamak
5 1160762 Yürürlükte olan mevzuatlar hakkında bilgi edinilmesini sağlamak
6 1195338 Kanatlı eti işletmelerinde sanitasyon programını öğretmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67337 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 67330 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 67331 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 67332 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 67336 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 67333 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 67334 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
8 67335 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3
2 3 3 2 3
3 5 3 5 3 3 3
4 5 5 5 3 3 2 3
5 5 5 3 3
6 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek