Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VBH607 Gıda Mevzuatı 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Besin kontrolü ve mevzuatla ilgili kavramlar, mevzuat, kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve standartlar hakkında bilgi verilmesini amaçlar.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

T.C.Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü web sayfası, http://www.gkgm.gov.tr/ Türk Gıda Mevzuatı Kitabı. A.Dinçer, 2003. Gıda Mevzuatı ve Kalite Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Besin kontrolü ve mevzuatla ilgili kavramlar (mevzuat, kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve standart kavramlarının tanımları), ülkemizde besinlerle ilgili yasal durum ve düzenlemeler, besinlerin üretimi, işlenmesi, depolanması, ambalajlanması aşamalarındaki yasal uygulamalar, besin kontrolünün tüketici ve halk sağlığı açısından önemi, 5179 sayılı Gıda Kanunu, Türk Gıda kodeksi Yönetmeliği,Diğer yönetmelikler ve tebliğler, ISO 22000 ve HACCP sistemlerinin uygulama ilkeleri Besinlerle ilgili Avrupa Birliği mevzuatları hakkında bilgi verilir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıda Kontrolü ve Mevzuatına Giriş
2 Besin Kontrolünün Tarihsel Gelişimi Türkiye’de Gıda Mevzuatı Uygulamaları, Mevzuat, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ ve Standart kavramlarının tanımı
3 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
4 Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik
5 Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği , Türk Gıda Kodeksi Tebliğleri
6 Gıda Işınlama Yönetmeliği
7 2002/58 - Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği 2009/06 - Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği
8 2008/26 - Gıda Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ 2009/62 -Gıda Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği
9 sınav
10 2000/04 - Et Ürünleri Tebliği 2006/29 - Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliği 2006/31 - Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği
11 2000/6 - Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği 2007/54 - Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği 2005/49 - Bal Tebliği
12 2002/13 - Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği 2007/50 - Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliği
13 2002/34 - Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Tebliği 2001/42 - Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği 2003/42 - Sporcu Gıdaları Tebliği
14 ISO 22000, Avrupa Birliği Mevzuatları Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarinin (HACCP) Tanimi ve Genel Prensipleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1210371 Besin kontrolü ve mevzuatı ile ilgili temel kavramlar
2 1210376 Türkiye’de besinlerle ilgili yasal düzenlemeler
3 1210377 Besin güvenliğini bozan etmenler; sağlık üzerine etkileri ve ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi edinir
4 1210396 Ulusal ve uluslar arası standartlar hakkında bilgi edinir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67337 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
2 67330 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
3 67331 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller.
4 67332 Hayvansal gıdaların analiz yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemleri uygular.
5 67336 Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanı ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme yeteneği edinir.
6 67333 Gıda mikrobiyoloji, gıda kimyası ve diğer gıda analizleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
7 67334 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar.
8 67335 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.